สำนักสหปฏิบัติฯ

 • อุเบกขา และ เมตตาปะทะครุกรรม

   ในความเป็นจริงในปัจจุบัน คนที ...

  อ่านต่อ

 • เมตตาต้านครุกรรม

  เมื่อเราพัฒนาจิตให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์และอยู่ในระ ...

  อ่านต่อ

 • เกมกลกรรม

  เกมกลกรรม   เป็นการอธิฐานเล่นเกมกับกรรมที่มาถึงใ ...

  อ่านต่อ

 • ชีวิตที่ต้องโต้คลื่นพลังกรรม

    (ธรรมะสำหรับทุ ...

  อ่านต่อ

 • กรรมเก็บกดสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความรุนแรง และวิบากกรรม

  อ่านต่อ

 • รัก รวย โรค

   เรื่องของความรักในพระพุทธศาสนาต่างจากความรักใคร่ท ...

  อ่านต่อ

 • ความรัก ๓ ระดับ

   หากเราพูดถึงคำว่าบุพเพสันนิวาส หลายคนก็อาจจะค ...

  อ่านต่อ

 • รหัสเวร ๔

  ”เป็นการประกอบกิจกรรมที่ถูกกิจกับบุคคล ที่สอดคล้องกับสั ...

  อ่านต่อ

 • หัวใจเกมกลกรรม รักเบียดเบียนกรรม บุญเบียดเบียนบาป

  เรื่องทำบุ ...

  อ่านต่อ

 • รหัสเปิด และรหัสปิดในเกมกลกรรม

  ในช่วงเวลาของชีวิตที่เป็นไปตามเกมกล ...

  อ่านต่อ

 • กติกาเกมกลกรรมกับกฏของกาลเวลา

   ในการเล่นเกมกลกรรมนั้น ผู้เล่น ...

  อ่านต่อ

 • การทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรม

  สิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกับการทำดีคู่กับพระพ ...

  อ่านต่อ

 • จิตว่างจากกิเลส

  จิตว่างจากกิเลส แบ่งออกได้ ๓ ระดับชั้น คือ ...

  อ่านต่อ

 • จิตกับอารมณ์

   จิต ตามหลักพื้นฐานของอภิธรรมความหมายของโลกแล ...

  อ่านต่อ

 • เรียงลำดับการส่งภาพนิมิตการเกิดซึ่งเป็นผล จากก่อนไปหลัง

  ...

  อ่านต่อ

 • ลักษณะของจิต

  เราจะเรียกจุติจิตเป็นจิตได้จะต้องอยู่ในกายที่มีสังขารและต้องร ...

  อ่านต่อ

 • การบริหารจิต และอารมณ์

  หากเราไม่มีตัวรู้ปล่อยจิตให้ทำงานไปตามอารมณ ...

  อ่านต่อ

 • ชนกกรรม และกรรมการเกิด

   เราจะเรียกจุติจิตเป็นจิตได้จะต้องอยู่ในกา ...

  อ่านต่อ

 • คันธัพพะ คนธรรพ์ ทันคน

      เมื่อพูดถึงกรรมการเกิดขอ ...

  อ่านต่อ

 • กฎแห่งกรรม

  ตามหลักของพระพุทธศาสนา การกระทำและคำพูด ยังไม่ใช่กรรม ...

  อ่านต่อ