สำนักสหปฏิบัติฯ

 • ไหว้ครู ไหว้ใคร

  อ่านต่อ

 • ความอิจฉา

  อ่านต่อ

 • ความรู้ และความรู้สึก

  อ่านต่อ

 • หมา

  อ่านต่อ

 • กรรมใคร

  อ่านต่อ

 • Composed By Tawat Kanitkul

  อ่านต่อ

 • ๒๗ ตัว ก.

  อ่านต่อ

 • เรขาคณิต (กุล) พิสูจน์รัก

  อ่านต่อ

 • ปริญญาธ วั ช (ของสหปฏิบัติฯ)

  อ่านต่อ

 • หลักปฏิบัติของสหปฏิบัติฯ

  อ่านต่อ

 • คำปรับจิตปรงใจ ของ สหปฎิบัติฯ

  "สังขารนี้ไม่ใช่ของเรา   ...

  อ่านต่อ

 • กรรมเก็บกดสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความรุนแรง และวิบากกรรม

  อ่านต่อ

 • พุทธประวัติ

  มหาบุรุษประสูติ พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตร ๓๒  ...

  อ่านต่อ

 • รัก รวย โรค

   เรื่องของความรักในพระพุทธศาสนาต่างจากความรักใคร่ท ...

  อ่านต่อ

 • ความรัก ๓ ระดับ

   หากเราพูดถึงคำว่าบุพเพสันนิวาส หลายคนก็อาจจะค ...

  อ่านต่อ

 • รหัสเวร ๔

  ”เป็นการประกอบกิจกรรมที่ถูกกิจกับบุคคล ที่สอดคล้องกับสั ...

  อ่านต่อ

 • หัวใจเกมกลกรรม รักเบียดเบียนกรรม บุญเบียดเบียนบาป

  เรื่องทำบุ ...

  อ่านต่อ

 • รหัสเปิด และรหัสปิดในเกมกลกรรม

  ในช่วงเวลาของชีวิตที่เป็นไปตามเกมกล ...

  อ่านต่อ

 • กติกาเกมกลกรรมกับกฏของกาลเวลา

   ในการเล่นเกมกลกรรมนั้น ผู้เล่น ...

  อ่านต่อ

 • การทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรม

  สิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกับการทำดีคู่กับพระพ ...

  อ่านต่อ