สำนักสหปฏิบัติฯ

 • การทำใจ กับ ทำความเข้าใจ

  การที่มนุษย์ได้รับโอกาสในการศึกษา การอบรมส ...

  อ่านต่อ

 • คนจะยิ่งใหญ่ ต้องเข้าใจธรรมชาติ

  สิ่งมีชีวิตทั้งสามชนิดของโลก อั ...

  อ่านต่อ

 • คับแคบตีบตันกว้างใหญ่ไพศาล

  ความคิดและคามต้องการของมนุษย์ไม่มีขอ ...

  อ่านต่อ

 • ชีวิตที่กลมกลืน ไม่ต้องทนกล้ำกลืน

  ชีวิตคืออะไร เป็นคำถามท ...

  อ่านต่อ

 • ทางสายกลาง ครึ่ง ๆ กลาง ๆ

  ความจริงที่เป็นทางสายกลางและข้อปฏิบัติท ...

  อ่านต่อ

 • ปีเก่าสู่ปีใหม่ที่น่าพิศวง

  กาลเวลาเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นอม ...

  อ่านต่อ

 • พิธีกรรม กรรมวิธี

  มนุษย์ถูกจัดตามเหตุผลว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง แต่มนุษ ...

  อ่านต่อ

 • ความปล่อยวาง การปล่อยทิ้ง

  ชีวิตมนุษย์ตามความหมายที่เป็นสากลประกอบ ...

  อ่านต่อ

 • จิตเพ่งชัดเจนกว่าตามอง

  ไทยเป็นประเทศหนึ่งภูมิภาคเอเชียที่เกิดปัญหาทา ...

  อ่านต่อ

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัส ...

  อ่านต่อ

 • วิธีจัดการกับความเครียด 03

  การจะจัดการกับความเครียด ท่านต้อ ...

  อ่านต่อ

 • วิธีจัดการกับความเครียด 02

  การจะจัดการกับความเครียด ท่านต้อ ...

  อ่านต่อ