สำนักสหปฏิบัติฯ

ถามมา ตอบไป

วีดีโอเรื่อง กฎแห่งกรรม ตอน "อารยะนคร" ((เรื่องจริงจากเรื่องเล่าในดินแดนพุทธเจ้าหลวง)) ให้เสียงโดย อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม

                         กฎแห่งกรรม จากวรรณกรรมอมตะ ท.เลียงพิบูลย์
                                          ชื่อตอน... "อารยะนคร" 

                       (เรื่องจริงจากเรื่องเล่าในดินแดนพุทธเจ้าหลวง)
                                     สู่เสียงที่สมจริง ที่จะทำให้ท่านซาบซึ้ง ประทับใจ
                                                        ในดินแดนพุทธมามกะ
                           ให้เสียงโดย อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม
   ท่านสามารถดูได้ทั้งภาพและเสียง เพิ่มอรรถรสที่สมจริง ไปที่ลิ้งค์ youtube


                                               http://youtu.be/mrUi1fnptNQ


นิยายธรรมะ ในอมตะวรรณกรรม เรื่องกฎแห่งกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์ ตอน "อารยะนคร" ซึ่งเป็นผลงานของ อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม ที่ได้ให้เสียงตัวละครทั้งหมด โดยเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น ดนตรีประกอบ เสียงประกอบต่าง ๆ สู่ความเป็นอมตะวรรณกรรม

**ปล..ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแจกเผยแผ่เป็นธรรมะทานเผื่อแผ่แก่ท่านและผู้อื่นเพื่อได้ประโยชน์แก่สติในการดำเนินชีวิตและได้เกิดมีหิริโอตัปปะแก่ท่านและคนที่รักทั้งหลาย ....
อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม E-mail : chatchai429@gmail.com

http://www.facebook.com/parsuktham

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่