สำนักสหปฏิบัติฯ

 • คลื่นพลังกรรมปะทะอนุภาคเวร

  เกรียนเกรียนเกรียนเกรียนๆ เกรียนเกรียน ...

  อ่านต่อ

 • อำนาจฝัง พลังแฝง

  เข้าใจ “แฝงแรก” เพื่อเป้าหมายคือ & ...

  อ่านต่อ

 • พุทธประวัติ ฉบับสรุป

  มหาบุรุษประสูติ     & ...

  อ่านต่อ

 • ศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย

  ศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย พุทธทำนาย : พระส ...

  อ่านต่อ

 • ปรินิพพาน

  แรงแห่งกรรมในอดีตชาติ       ...

  อ่านต่อ

 • อัครสาวกปรินิพพาน

  อัครสาวกปรินิพพาน ( อัครสาวกกำหนดกาลนิพพ ...

  อ่านต่อ

 • เสด็จลงจากเทวโลก

  เสด็จลงจากเทวโลก     &nb ...

  อ่านต่อ

 • แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา (จำพรรษา)

  แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา (จำพรรษา ...

  อ่านต่อ

 • ยมกปาฏิหาริย์

  ทรงประกาศกฏห้ามพระสงฆ์แสดงปาติหาริย์ ·&nbs ...

  อ่านต่อ

 • พระพุทธพยากรณ์

  พระพุทธพยากรณ์      & ...

  อ่านต่อ

 • พระเทวทัตคิดการใหญ่ทำการลอบปลงพระชนม์พระบรมศาสดา

  พระเทวทัตคิ ...

  อ่านต่อ

 • พระนันทะ และเจ้าชายแห่งศากยราช ๖ เสด็จออกบรรพชา

  พระนันทะสำเร ...

  อ่านต่อ

 • พระเจ้าสุทโธทนะยกมือไหว้เป็นครั้งที่ ๓

  พระเจ้าสุทโธทนะยกม ...

  อ่านต่อ

 • พระมหากัสสปะ เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

   พระมหากัสสปะ &nb ...

  อ่านต่อ

 • พระอัครสาวกซ้ายขวา

  อุปติสสมาณ(สารีบุตร ) และ โกลิตมาณพ(โกละตะ หรือ ...

  อ่านต่อ

 • พุทธสาวก

  ยศสกุลบุตรออกบวช        ...

  อ่านต่อ

 • ทรงแสดงปฐมเทศนา

  ท้าวมหาพรหมเชื้อเชิญ     &nb ...

  อ่านต่อ

 • ตรัสรู้

  นิมิตก่อนตรัสรู้       &nb ...

  อ่านต่อ

 • ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

  มุ่งหน้าสู่สำนักอุทกดาบส ผู้สำเร็จรูปาวจรฌา ...

  อ่านต่อ

 • เสด็จออกบรรพชา

  ·      &n ...

  อ่านต่อ

 • ขนานนามมหาบุรุษ เจ้าชายสิทธัตถะ โดยพราหม์ ๘ ท่าน

  โดยพราหม์ ...

  อ่านต่อ

 • มหาบุรุษประสูติ

  พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตร ๓๒  ประการก ...

  อ่านต่อ

 • ตอนที่ 5 เรื่องเหนือสามัญวิสัย

  <iframe width="42 ...

  อ่านต่อ

 • เกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส 2

  สังคมไทยของเรานั้น มีวัฒนธรรมที่ดีงาม ...

  อ่านต่อ

 • บุพเพสันนิวาสในพรหมลิขิต

   เมื่อพูดถึงคำว่า บุพเพสันนิวาส&nbs ...

  อ่านต่อ

 • บันได 6 ขั้นของความรัก

   ความรักคือสิ่งใด? เป็นความรู้สึกว่าเราชอ ...

  อ่านต่อ

 • สัมผัส สัมพัทธ์ สัมพันธ์

   การสัมผัสควรมีตัวรู้ว่าผู้ที่เราจะสั ...

  อ่านต่อ

 • ขั้นตอนการจุติ

     ในอภิธรรมกล่าวว่าการเกิดต้องมีเหตุปัจ ...

  อ่านต่อ

 • กรรมการเกิด

        ตามหลักอภิธรรมของพระพุทธศาสนา ...

  อ่านต่อ

 • การบริหารกรรม และสัญญากรรม/Karma management and promised karma

  ...

  อ่านต่อ

 • กิเลสมาร มหามารผู้สร้างกรรมเก็บกด

       มาร ...

  อ่านต่อ

 • การสร้างสมดุลของร่างกาย

            ...

  อ่านต่อ

 • สัญชาตญาณ จิตวิญญาณ ปัญญาญาณ

        &n ...

  อ่านต่อ

 • กลไกกรรม(Karma mechanism)

  เมื่อคนเราเกิดมานับไม่ถ้วนชาติ เราคงต้อ ...

  อ่านต่อ

 • ชนกกรรม และสัญญากรรม

  เรื่องของชนกกรรมนั้นหากแปลโดยตรงในความหมายคือ ...

  อ่านต่อ

 • ความรัก 3 ระดับ(Three levels of Love)

        &nb ...

  อ่านต่อ

 • สัญชาตญาณ จิตวิญญาณ ปัญญาญาณ

        ที่สุดข ...

  อ่านต่อ

 • เรื่องของคนที่เกิดมาหลายภพหลายชาติ

  About a man who has b ...

  อ่านต่อ

 • บทนำ

        ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผล ...

  อ่านต่อ

 • เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเทวดา

  อ่านต่อ

 • พระพรหม เทพเจ้าแห่งความรัก

   พระพรหมในศาสนาพราหมณ์นั้นเรา ...

  อ่านต่อ

 • ความรักระดับอัตตา และความรักระดับอนัตตา

    เรื่องของความรักที่ ...

  อ่านต่อ

 • บุพเพสันนิวาสซ้ำซ้อน

   เนื่องจากคนเรานั้นเกิดมาแล้วนับไม่ถ้ว ...

  อ่านต่อ

 • การเล่นเกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส

  คนที่ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันมาแต่งงานกั ...

  อ่านต่อ

 • การอธิษฐานแลกเปลี่ยนในเกมกลกรรม

  คนเราเมื่ออยู่ในช่วงรับบุญในกฏแห่ ...

  อ่านต่อ

 • มนุษย์เครื่องจักรแปลความหมาย

  หากพิจารณาให้ดีไม่ต่างจากหุ่นยนต์หรือ ...

  อ่านต่อ

 • คิดเอง เออ เอง สรุปเอง

  แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งใดที่เกิดจากความคิด ...

  อ่านต่อ

 • ชีวิตที่วนเวียนอยู่กับการดูดี หรือไม่ก็กลัวดูไม่ดี

  อ่านต่อ

 • การก่อกำเนิดแห่งความเป็นเรา

   มนุษย์มีกลไกที่เอาตัวรอด ตั้งแ ...

  อ่านต่อ

 • การกลัวที่จะล้มเหลว

   คนเรามักชอบเดินข้ามความฝัน หรือโครงก ...

  อ่านต่อ

 • ชีวิตที่ช่วยเติมเต็มให้กันและกัน

  ในชีวิตมนุษย์หากเราอยู่เฉยๆ ...

  อ่านต่อ

 • พฤติกรรมการเอาชนะ การตอบโต้ ต่อต้านและการโต้เถียง

    ...

  อ่านต่อ

 • ชีวิตที่ผลัดวันประกันพรุ่ง

  เรื่องของข้ออ้าง คำอธิบายความ หรือจ ...

  อ่านต่อ

 • เทพคุ้มครอง เทพครอบครอง

  คงจะเป็นการดีหากเทพนั้นมาคุ้มครองเรา เราค ...

  อ่านต่อ

 • การใช้ พิธีกรรมและวิธีการในการแก้กรรมเก็บกด

  การแก้ปัญหาใ ...

  อ่านต่อ

 • ไข้กาย ไข้จิต ไข้วิญญาณ

  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหากร่างกายมี ...

  อ่านต่อ

 • ธรรมารมณ์ ธรรมจักร จักรธรรม

    ธรรมจักรหรือธรรมพระพุทธองค์นั้ ...

  อ่านต่อ

 • ปาราจิตวิทยา ( Parapsycology ) กับอภิปรัชญา: เมตาฟิสิกส์ ( Metaphysic)

  อ่านต่อ

 • จักรธรรม ๔

    จักรธรรม ๔ หรือ จักร ๔   บางครั้งเรีย ...

  อ่านต่อ

 • เคร่งครัด เคร่งเครียด

  เรื่องของการปฏิบัติบูชาควรพิจารณาแนวทางการป ...

  อ่านต่อ

 • ศักยภาพ และศักดิ์สิทธิ์

   เป็นที่แน่นอนว่าสังคมในปัจจุบันยอ ...

  อ่านต่อ

 • ร่างทรง คนมีองค์ องค์แฝง กับปาฏิหาริย์ ๓

   เมื่อพูดถึง ...

  อ่านต่อ

 • วิชา วิชชา

  คนส่วนใหญ่มุ่งมั่นเรียนหนังสือให้รู้เรื่องทางโลกที่เรียกว่าวิชา ...

  อ่านต่อ

 • การตอบโต้ตีกลับวิญญาณอาถรรพ์ สู่วิญญาณมหัศจรรย์

    ...

  อ่านต่อ

 • ศรัทธา และปัญญาในการเข้าถึงพิธีกรรม

    ปัจจุบันมีการประก ...

  อ่านต่อ

 • พระพรหม เทพเจ้าแห่งความรัก

   พระพรหมในศาสนาพราหม์นั้นเราค ...

  อ่านต่อ

 • รัก รวย โรค

    เรื่องของความรักในพระพุทธศาสนาต่างจากความรักใคร ...

  อ่านต่อ

 • การชดใช้กรรม การชดเชยกรรมในบุพเพสันนิวาส

  โดยปกติคนที่มีกงเกวียนก ...

  อ่านต่อ

 • การเข้าถึงวิบากกรรม เพื่อชดใช้กรรมด้วยวจีกรรม

   โด ...

  อ่านต่อ

 • คลื่นแสง รังสี คลื่นวิญญาณ รังสีแห่งพรหม

   ในโลกว ...

  อ่านต่อ

 • พลังปราณ ราศี รัศมี รังสี

  พลังปราณ ได้แก่เคมีปราณที่พบได้นธร ...

  อ่านต่อ

 • การพัฒนาจิต สู่ภราดรภาพ

   เป็นลักษณะวุฒิภาวะของจิต เมื่อถูกพัฒ ...

  อ่านต่อ

 • ความรัก หรือ ความใคร่

  อ่านต่อ

 • มหาเทพปะทะครุกรรม

              ...

  อ่านต่อ

 • ความกตัญญูปรับปรุงแก้ไขชะตากรรม และอาถรรพ์ในชีวิต

    ...

  อ่านต่อ

 • อุเบกขา และ เมตตาปะทะครุกรรม

   ในความเป็นจริงในปัจจุบัน คนที ...

  อ่านต่อ

 • เมตตาต้านครุกรรม

  เมื่อเราพัฒนาจิตให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์และอยู่ในระ ...

  อ่านต่อ

 • เกมกลกรรม

  เกมกลกรรม   เป็นการอธิฐานเล่นเกมกับกรรมที่มาถึงใ ...

  อ่านต่อ

 • ชีวิตที่ต้องโต้คลื่นพลังกรรม

    (ธรรมะสำหรับทุ ...

  อ่านต่อ

 • มิติแห่งกาลเวลา มิติแห่งกรรม

  อ่านต่อ

 • มุมละเอียดโลก

  อ่านต่อ

 • มึงผิด กูถูก

  อ่านต่อ

 • ตัณหาบุก อัตตาบิด

  อ่านต่อ

 • คนในรอยกรรม

  อ่านต่อ

 • สูตรความรัก

  อ่านต่อ

 • ไหว้ครู ไหว้ใคร

  อ่านต่อ

 • ความอิจฉา

  อ่านต่อ

 • ความรู้ และความรู้สึก

  อ่านต่อ

 • หมา

  อ่านต่อ

 • กรรมใคร

  อ่านต่อ

 • Composed By Tawat Kanitkul

  อ่านต่อ

 • ๒๗ ตัว ก.

  อ่านต่อ

 • เรขาคณิต (กุล) พิสูจน์รัก

  อ่านต่อ

 • ปริญญาธ วั ช (ของสหปฏิบัติฯ)

  อ่านต่อ

 • หลักปฏิบัติของสหปฏิบัติฯ

  อ่านต่อ

 • คำปรับจิตปรงใจ ของ สหปฎิบัติฯ

  "สังขารนี้ไม่ใช่ของเรา   ...

  อ่านต่อ

 • กรรมเก็บกดสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความรุนแรง และวิบากกรรม

  อ่านต่อ

 • พุทธประวัติ

  มหาบุรุษประสูติ พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตร ๓๒  ...

  อ่านต่อ

 • รัก รวย โรค

   เรื่องของความรักในพระพุทธศาสนาต่างจากความรักใคร่ท ...

  อ่านต่อ

 • ความรัก ๓ ระดับ

   หากเราพูดถึงคำว่าบุพเพสันนิวาส หลายคนก็อาจจะค ...

  อ่านต่อ

 • รหัสเวร ๔

  ”เป็นการประกอบกิจกรรมที่ถูกกิจกับบุคคล ที่สอดคล้องกับสั ...

  อ่านต่อ

 • หัวใจเกมกลกรรม รักเบียดเบียนกรรม บุญเบียดเบียนบาป

  เรื่องทำบุ ...

  อ่านต่อ

 • รหัสเปิด และรหัสปิดในเกมกลกรรม

  ในช่วงเวลาของชีวิตที่เป็นไปตามเกมกล ...

  อ่านต่อ

 • กติกาเกมกลกรรมกับกฏของกาลเวลา

   ในการเล่นเกมกลกรรมนั้น ผู้เล่น ...

  อ่านต่อ

 • การทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรม

  สิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกับการทำดีคู่กับพระพ ...

  อ่านต่อ

 • จิตว่างจากกิเลส

  จิตว่างจากกิเลส แบ่งออกได้ ๓ ระดับชั้น คือ ...

  อ่านต่อ

 • จิตกับอารมณ์

   จิต ตามหลักพื้นฐานของอภิธรรมความหมายของโลกแล ...

  อ่านต่อ

 • เรียงลำดับการส่งภาพนิมิตการเกิดซึ่งเป็นผล จากก่อนไปหลัง

  ...

  อ่านต่อ

 • ลักษณะของจิต

  เราจะเรียกจุติจิตเป็นจิตได้จะต้องอยู่ในกายที่มีสังขารและต้องร ...

  อ่านต่อ

 • การบริหารจิต และอารมณ์

  หากเราไม่มีตัวรู้ปล่อยจิตให้ทำงานไปตามอารมณ ...

  อ่านต่อ

 • ชนกกรรม และกรรมการเกิด

   เราจะเรียกจุติจิตเป็นจิตได้จะต้องอยู่ในกา ...

  อ่านต่อ

 • คันธัพพะ คนธรรพ์ ทันคน

      เมื่อพูดถึงกรรมการเกิดขอ ...

  อ่านต่อ

 • กฎแห่งกรรม

  ตามหลักของพระพุทธศาสนา การกระทำและคำพูด ยังไม่ใช่กรรม ...

  อ่านต่อ

 • พระมหากัสสปเถระ

  มีนามเดิมว่า “ปิปผลิมาณพ” เกิดที่หมู่บ้านพรา ...

  อ่านต่อ

 • พระราหุลเถระ

  มีบิดาชื่อว่า “เจ้าชายสิทธัตถะ” มารดาชื่อ&rdq ...

  อ่านต่อ

 • พระสีวลีเถระ

  มารดา  ชื่อ” พระนางสุปปวาสา” ซึ่งเป ...

  อ่านต่อ

 • พระนันทเถระ

  พระนันทะมีบิดา ชื่อว่า “ สุทโธทนะ ” มารดาชื่ ...

  อ่านต่อ

 • พระอนุรุทธเถระ

  ท่านเป็นเจ้าชายในตระกูลศากยวงศ์ มีบิดาชื่อว่า”อมิ ...

  อ่านต่อ

 • พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน โกณฑัญญะพรา ...

  อ่านต่อ

 • พระอุรุเวลกัสสปเถระ

  ชื่อเดิมคือ”กัสสปะ” เกิดในตระกูลพร ...

  อ่านต่อ

 • พระอานนท์เถระ

  บิดา ชื่อ”สุกโกทนะ” มารดาชื่อ” กีสาโ ...

  อ่านต่อ

 • พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน โกณฑัญญะพ ...

  อ่านต่อ

 • พระมหาโมคคัลลานเถระ

  มีนามเดิมว่า “โกลิตะ” บ้านเดิมชื่อว่า ...

  อ่านต่อ

 • พระโสภิตเถระ

  ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ เรียนจบศิลปวิทยา ในเมืองสาวัตถี ...

  อ่านต่อ

 • พระสารีบุตรเถระ

  มีนามเดิมว่า “อุปติสสะ” เกิดที่หมู่บ้านอุป ...

  อ่านต่อ

 • การทำใจ กับ ทำความเข้าใจ

  การที่มนุษย์ได้รับโอกาสในการศึกษา การอบรมส ...

  อ่านต่อ

 • คนจะยิ่งใหญ่ ต้องเข้าใจธรรมชาติ

  สิ่งมีชีวิตทั้งสามชนิดของโลก อั ...

  อ่านต่อ

 • คับแคบตีบตันกว้างใหญ่ไพศาล

  ความคิดและคามต้องการของมนุษย์ไม่มีขอ ...

  อ่านต่อ

 • ชีวิตที่กลมกลืน ไม่ต้องทนกล้ำกลืน

  ชีวิตคืออะไร เป็นคำถามท ...

  อ่านต่อ

 • ทางสายกลาง ครึ่ง ๆ กลาง ๆ

  ความจริงที่เป็นทางสายกลางและข้อปฏิบัติท ...

  อ่านต่อ

 • ปีเก่าสู่ปีใหม่ที่น่าพิศวง

  กาลเวลาเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นอม ...

  อ่านต่อ

 • พิธีกรรม กรรมวิธี

  มนุษย์ถูกจัดตามเหตุผลว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง แต่มนุษ ...

  อ่านต่อ

 • ความปล่อยวาง การปล่อยทิ้ง

  ชีวิตมนุษย์ตามความหมายที่เป็นสากลประกอบ ...

  อ่านต่อ

 • จิตเพ่งชัดเจนกว่าตามอง

  ไทยเป็นประเทศหนึ่งภูมิภาคเอเชียที่เกิดปัญหาทา ...

  อ่านต่อ

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัส ...

  อ่านต่อ

 • วิธีจัดการกับความเครียด 03

  การจะจัดการกับความเครียด ท่านต้อ ...

  อ่านต่อ

 • วิธีจัดการกับความเครียด 02

  การจะจัดการกับความเครียด ท่านต้อ ...

  อ่านต่อ