สำนักสหปฏิบัติฯ

ถามมา ตอบไป

การฝึกจิต

การฝึก มโนมยิทธิ คืออะไรคะ   วิชาธรรมกาย ผู้ฝึกสำเร็จจะเห็นกายธรรมถึง 18 รูปกายคืออะไร ขอท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่