สำนักสหปฏิบัติฯ

ถามมา ตอบไป

การปฏิบัติธรรม

อยากทราบว่าวัดไหนในจังหวัดสมุทรปราการที่มีการ บวช ชี พราหมณ์ ค่ะ ช่วงวันที่ 4-5 ธันวาคม 54 นี้

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่