สำนักสหปฏิบัติฯ

ถามมา ตอบไป

ขอถามค่ะ

ดิฉันมักเจอกับเพื่อนที่ไม่จริงใจและชอบเอาเปรียบ  เป็นเพราะอะไรคะ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
  • อยากทราบจิต เป็นดวงจิตเดิมท่ีมาจุติ ใหม่ ทำไมเราต้องรับความเจ็บปวดกับการการชีวิตประจำวัน เหมือนโดนกลั่นแกล้ง และอยู่ในฐานะเสียเปรียบผู้อืนตลอด ทัี้งม่ีทำดีมาตลอด คนท่ีเห็นความดีว่าเป็นสิ่งไม่ดี เหมือนเป็นคนท่ีอ่อนต่อโลกต่อคนถูกเขากลั่นแกล้งไดง่าย บ้างครั้งเะราจะจริงใจ แต่ทำสังคมเราเปลียนแปลงได้มาขนาดนี้ทำให้คนดีอยู่อย่างลำบาก จะเดือดร้อนแทบจะจนไม่ได้

    ชณัชธิดา

    #1 โพสเมื่อ 25 มิถุนายน 2012 เวลา 09 : 42 : 10