สำนักสหปฏิบัติฯ


     เรื่องของการแก้วิญญาณอาถรรพ์ คงหนีไม่พ้นต้องเริ่มฝึกจิตให้มีเมตตา ค้นหาสัญญากรรมตนเอง หากใครไม่ทราบสัญญากรรมเราคือสิ่งใด ให้จำไว้ว่าธรรมเป็นทานเป็นทานที่เหนือกว่าทานใดๆทั้งปวง ฝึกพูดธรรมะ สอนธรรมะ พัฒนาให้เกิดเป็นตัวรู้แจ้งแทงตลอด จะสามารถต้านครุกรรมได้ หากยังไม่มีตัวรู้พอแต่ครุกรรมเริ่มส่งผลแล้ว เราสามารถอธิฐานทำบุญให้คนที่มีความรู้ธรรมะจริงเผยแพร่ธรรมะแทนตัวเราไปก่อน โดยเฉพาะหากได้ทำบุญร่วมกับคนที่มีกงเกวียนกำเกวียนกรรมเก่าเกี่ยวเก่ากับเราจะยิ่งมีผลกับชีวิตเราอย่างมาก หรือการเข้าพิธีกรรมถือเป็นศรัทธา ถือเป็นฌาน สามารถแก้กรรมได้ชั่วคราว แต่ในระยะยาวต้องเปลี่ยนศรัทธา เป็นปัญญา รู้สัญญากรรมให้ครบ และปฏิบัติให้หมดทุกข้อจึงจะแก้ไขชีวิตได้ ทั้งยังสามารถตอบโต้ตีกลับชีวิตสู่วิญญาณมหัศจรรย์ ชีวิตมุ่งหน้าสู่รางวัลชีวิตได้ในที่สุด