สำนักสหปฏิบัติฯ

ไตรรัตน์

รายการโทรทัศน์ของสหปฏิบัติฯ

รายการโทรทัศน์ของสหปฏิบัติฯ


รายการโทรทัศน์ของสหปฏิบัติฯ

http://www.youtube.com/watch?v=E0miqfgt4Z0
 
1. "ญาณทัสสนะ" ทางสถานีโทรทัศน์ MV TV ช่อง MV NEWs ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-06.00 น.

2. "อลังการงานกรรม" ทางสถานีโทรทัศน์ P5TV ทุกวัน พฤหัส, ศุกร์ 08.00-09.00 น.

3. "ชงชีวาอาถรรพ์ชีวิต" ทางสถานีโทรทัศน์ TCCTV ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-19.00 น.

4. "รหัสกรรม 131" ทางสถานีโทรทัศน์ WBTV ทุกวันเสาร์ 20.30-21.30 น.

 

รายการวิทยุของสหปฏิบัติฯ

1. รายการ  ร่มรี่นรู้ธรรมที่ญาณเวศก์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

             สถานีโทรทัศน์  โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ช่อง  WB  TV  วันอังคา,วันพุธ 08.00-09.00 น.
    


2. "รายการเสียงธรรมจากญาณเวศก์  เทปธรรมะโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

             สถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์     AM.1422 KHz    ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.