สำนักสหปฏิบัติฯ

 ไข้กาย ไข้จิต ไข้วิญญาณ
           เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหากร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ C นั่นหมายถึงร่างกายกำลังมีไข้ เราก็ทานยา หรือไปหาแพทย์ที่คลินิคหรือที่โรงพยาบาลก็สามารถบรรเทาหรือรักษาได้ ไข้ทางกายจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แต่ไข้จิตนั้นเรามองไม่เห็นจิตเป็นไข้แน่นอนว่าจิตต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่สบาย ไม่สงบ ไม่พอดี อารมณ์จึงหลีกไม่พ้นที่ถือได้ว่าเป็นตัวการในการก่อให้เกิดเป็นไข้จิต หากเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ให้ดี ควรฝึกจิตให้ร่าเริง บันเทิง แจ่มใส อยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้อารมณ์โกธร โลภ หลง ซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อันเป็นอารมณ์ที่ร้อนแรงไม่เที่ยง บางก็ฟู บ้างก็จิตเสวยอารมณ์ บางครั้งก็แฟบ บ้างก็อารมณ์ป่วนจิต ไม่พอดี ไม่รู้จักประมาณ หากปล่อยให้อารมณ์เช่นนี้มาครองจิตเรา จิตเราคงป่วยได้ง่ายนั่นหมายถึงความทุกข์ใจจะมาเยือนได้ง่าย หากเรารู้เท่าทันรู้จักใช้ตัวรู้ในธรรมะมาปรับประยุกต์ใช้ ไม่ปล่อยให้จิตปลิวไป ปลิวมาอย่างไร้ขอบเขต ปรับเป็นจิตรับรู้อารมณ์ให้มีสติอยู่เสมอ ให้มีแต่อารมณ์ธรรมครองจิตอยู่เสมอ รู้จักพอดี และวางอุเบกขาได้อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงไข้จิตก็จะรักษาได้ไม่ยาก แต่สำหรับไข้วิญญาณนั้นเกิดจากความไม่พอดีในระดับสัญญากรรมที่ข้ามภพข้ามชาติมา เป็นความไม่สมดุลกันระหว่างการปฏิบัติทางกายภายนอกหรือภาคพฤติกรรม และภาควิญญาณพิเศษข้างในหรือภาควิบากกรรมได้แก่ สิ่งที่เราควรจะทำ และ สิ่งที่ได้ทำจริง ไม่สอดคล้องกันกับสิ่งที่ต้องทำ อาจจะด้วย ความไม่สอดคล้องไม่สมดุลกันของกายประพฤติ  จิตคิด วิญญาณหยั่งรู้  ทั้งนี้การปฏิบัติต้องปฏิบัติให้สมดุลกับหนี้กรรมหรือสัญญากรรมที่ได้กระทำมา และต้องสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ตรงกับระยะเวลาในกฏแห่งกรรม  ทั้งนี้ถึงเวลาต้องทำ ก็ต้องรู้ต้องทำ เพื่อให้สอดคล้องกับกรรมเก่า หากไม่สอดคล้อง เช่น เวลาถึงแต่ปฏิบัติได้ไม่ถึง หรือปฏิบัติผิดกาลเรียกว่าผิดรหัสกรรม รหัสเวร หรือปฏิบัติ หรือตั้งไว้เกินไปกว่า กรรมที่มี จะก่อให้เกิดเป็นภาวะกรรมเก็บกด สะสมไว้รอการแสดงออกในลักษณะที่เรียกว่า วิบากกรรม เกิดเป็นไข้ระดับวิญญาณ จนสูงสุดสามารถแสดงออกมาให้เห็นเป็นวิบัติในชีวิตเป็นรูปธรรมที่เรียกว่าโดนอาญากรรมได้ การรักษาไข้ระดับวิญญาณจึงหนีไม่พ้น ต้องเข้าให้ถึงสัญญากรรม และต้องปฏิบัติตามสัญญากรรมให้ลุล่วงให้จงได้ นั่นคือต้องเรียนรู้ธรรมะ เรียนรู้เรื่องการบริหารกรรมในกลไกกรรม ด้วยการใช้เกมกลกรรม หากเราสามารถรักษาไข้จิตและไข้ระดับวิญญานได้ นอกเหนือจากหายป่วยหรือไม่ถูกอาญากรรมแล้ว หากบริหารได้ดียังมีโอกาสได้รับรางวัลชีวิตอีกด้วย