สำนักสหปฏิบัติฯ

          ความรัก ๓ ระดับ
           หากเราพูดถึงคำว่าบุพเพสันนิวาส หลายคนก็อาจจะคุ้นชินกับคำในเนื้อเพลงซึ่งมักจะร้องกันอยู่ทั่วไปตามงานแต่งงาน  หลายคนเข้าใจว่า บุพเพสันนิวาสคือคู่รักที่ชอบพอกัน แล้วมีโอกาสได้แต่งงานกันอย่างมีความสุข  ในขณะเดียวกันก็ได้วาดภาพความฝันไว้สวยหรูว่าชีวิตคู่นั้นจะต้องมีความสุขและสมหวังในทุกๆเรื่อง  ซึ่งอาจจะถูกต้องแต่ก็อาจจะยังถูกไม่ทั้งหมด เนื่องจากความรักเป็นลักษณะของอารมณ์ในเบื้องต้น แต่ยังมีความจริงที่แอบแฝงอยู่ในสัจธรรม  นั่นก็คือมีสิ่งที่อยู่เหนือสามัญวิสัย แอบแฝง ซ่อนเร้น และปิดบังอำพรางความรักของเราไว้   ในที่นี้เราสามารถกล่าวได้ว่า สิ่งที่อยู่เหนือสามัญวิสัยนั้นคือ “พรหมลิขิต” ซึ่งจะคอยลิขิตและกำกับให้ชีวิตคู่ของแต่ละคนนั้น ประสบความสำเร็จหรือบางครั้งก็ล้มเหลว บ้างผิดหวัง บ้างอกหัก บ้างก็บ้านแตก สาแหรกขาด ซึ่งถ้าเราสามารถศึกษาหาความรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องของบุพเพสันนิวาส ในแง่มุมของสัจธรรมให้กระจ่างชัดขึ้นแล้ว ก็จะทำให้เรื่องของการมี “บ้านเล็กบ้านน้อย” จนเกิดปัญหา “บ้านแตก” นั้นคงจะลดลงได้ไม่น้อยทีเดียว                 
            ความรักนั้นไม่มีขอบเขต ไม่มีพรหมแดน และไม่มีศาสนา เกิดขึ้นได้ในทุกชนชั้นวรรณะ หามาตรฐานแน่นอนไม่ได้ บางครั้งก็เป็นรักต่างวัย บางครั้งก็เป็นรักข้ามแดนหรือรักข้ามขอบฟ้าแล้วแต่จะเรียกกัน  แท้จริงแล้วความรักนั้นก็คืออารมณ์สากล ซึ่งทุกคนที่มีความรัก จะมีความรู้สึกและอารมณ์เหมือนกันหมดทั่วโลก  เรื่องของ “ความรัก” แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก หากเราจะแบ่งแยกความรักที่เกิดขึ้นในระดับอารมณ์มนุษย์นั้น สามารถแบ่งความรักออกได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้คือ
            ๑.   ความรักที่เกิดขึ้นในระดับอารมณ์ ( Emotional  love )เป็นความรู้สึกอันเกิดจากจากความหลงใหลใฝ่ฝัน ความเสน่ห์หาความเพลิดเพลินพึงพอใจในเบื้องต้น หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Puppy  Love เป็นความรักที่มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในวัยรุ่น ซึ่งเป็นความรักที่อยู่ในระดับอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ ความรักชนิดนี้มักเกิดง่ายหายไว อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ความรักระดับอารมณ์นี้ จึงเป็นความรักที่ไม่เที่ยงแท้  เนื่องจากอาจจะมีสิ่งแวดล้อมมาเกื้อหนุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญ ทั้งจากเพื่อนๆ หรือจากอารมณ์อื่นๆ ความรักเช่นนี้ มักจะเกิดขึ้นมากในหมู่วัยรุ่น หากมีเหตุปัจจัยใหม่ เช่นพบคนใหม่สวยกว่า หล่อกว่าคนเก่า หรือเพื่อนเชียร์คนใหม่ หรือห่างเหินจากคนเก่า ก็จะสามารถเปลี่ยนใจไปชอบคนใหม่ได้ง่าย อาจกล่าวได้ว่า ความรักระดับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว เพราะยังเป็นรักที่ไม่ได้เกิดมาจากจิตส่วนลึกในระดับจิตใจ หรือจิตวิญญาณ เราจะพบความรักระดับนี้ได้ในหมู่วัยรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน   ซึ่งความรักระดับนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวา มีกำลังใจ มีความหวัง และมีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในชีวิต
๒.            เป็นความรักที่เกิดในระดับจิตใจ( Mind fullness)เป็นรักที่เข้าใจในรัก เป็นความรักชนิดที่มีการปรุงแต่งในระดับจิตใจ เป็นความรักที่มีความรับผิดชอบเป็นที่ตั้ง อาจเป็นความรักที่พัฒนามาจากความรักขั้นที่ ๑ แต่ยังไม่ได้เป็นรักชนิดที่ผุดโพลงออกมาจิตวิญญาณ ซึ่งถือว่าความรักระดับจิตใจนี้ เป็นความรักระดับมาตรฐานของคนส่วนใหญ่ และจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการที่จะทำให้ครอบครัวยึดมั่นในความรักนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวยังมั่นคงและตั้งอยู่ได้
๓.            เป็นความรักที่เกิดในระดับจิตวิญญาณ ( Spiritual love )  เป็นความรักอันเป็นจุดประสงค์ของชาติภพ  ความรักชนิดนี้ เป็นความรักชนิดที่ผุดโพลงออกมาจากจิตวิญญาณ เป็นรักที่เป็นไปตามสัญญากรรม อันลึกซึ้งข้ามภพข้ามชาติ เรียกว่าเป็น บุพเพสันนิวาสตัวจริง ซึ่งในแง่มุมของสัจธรรม หมายถึงคนที่เคยแต่งงานกัน ทำบุญทำกรรมมาด้วยกัน นับล้านภพนับไม่ถ้วนชาติ  เป็นรักแท้ที่หยั่งรากลึกในระดับสูงสุดรวมกันในทุกระดับของความรัก เรียกได้ว่าเป็นรักตั้งแต่ระดับอารมณ์ในขั้นที่ ๑  รักระดับจิตในขั้นที่ ๒  และรักระดับที่ ๓ รักระดับวิญญาณรวมกันทั้งหมดเลยทีเดียว เป็นรักที่มีความผูกพันทางวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีพลังแห่งพรหมลิขิตรุนแรง และมีกำลังมากกว่ารักในระดับอื่นๆ  ถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสจริงของคนที่อยู่ในกลุ่มพรหมจุติ หรือกลุ่มที่มีความซับซ้อนของชาติภพมากกว่าบุคคลทั่วไป  หากเป็นกลุ่มที่มีภพชาติไม่ซ้ำซ้อนมากนัก แค่ความรักระดับ๑ และระดับที่ ๒ ก็พอที่จะทำให้ชีวิตผ่านไปได้อย่างราบรื่น  แต่ในทางตรงกันข้าม ในแง่มุมของจิตวิญญาณ คนที่มีภพชาติซ้ำซ้อนนั้น การได้แต่งงานกับบุพเพ สันนิวาสตัวจริงถือเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงชะตาชีวิตให้ผ่านไปได้ด้วยดี ตามสัญญากรรมในพรหมลิขิต หากคนเรามีโอกาสได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจเรื่องของกรรมสัมพันธ์ เราก็จะมีความระมัดระวัง ในการเลือกคู่กันมากขึ้น ไม่ติดในกิเลส ตัณหา และอุปาทาน จนขาดสติยั้งคิด  กลายเป็นความใคร่พาไป ดังนั้นเราจึงไม่ควรเลือกคู่เพียงแค่ถูกใจ และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้คำนึงถึงจิตวิญญาณ  บางคนแต่งงานไปก่อนกับเจ้ากรรมนายเวรบ้าง หรือบางคนเกิดไปแต่งงานกับบุพกรรมบ้าง บางคนได้แต่งงานหรือกำลังคบอยู่กับบุพเพสันนิวาสตัวจริงอยู่แล้ว แต่ถูกเจ้ากรรมนายเวรดลใจให้ไปหลงรักบุคคลที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็มี จนต้องเลิกรากับเนื้อคู่ตัวจริงไป  ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่มากเหมือนกัน เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพึงต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นไปบริหารจัดการชีวิตของเราให้สอดคล้องกับพรหมลิขิต  และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ในเรื่องของความรักซ้ำซ้อน จนทำให้เกิดเป็นความวุ่นวาย ซึ่งมีให้เห็นเป็นตัวอย่างมากมายในสังคมปัจจุบัน  
 

Three levels of Love
If we talk about “Bupphesanniwat”(the state of being husband and wife in the past life), some of Thai people may  be reminded of the lyrics in the old song usually played in the wedding ceremony. Others may think about the love couple that finally gets married. In the same time, they also dream that their married life must be happy and fulfilled. They may be right about love but not totally right. Love is one of the basic emotions which has the truth found within that is “destiny” which determines our love to be successful, failed, disappointing, heart-broken or get divorced. If we get clear about the destiny based on the morality, the love affair problems or divorce will be much more decreased.
Love has no boundaries, no religious limitation, can happen to everyone in every class of social and no standard measurement.  Love is a general emotion. Everyone in the world who is in love will experience the same feeling and emotion. Love is truly delicate and can be categorized to three levels which are:


  1. Emotional love
    Emotional love is the love that comes from passion, or as known as “puppy love”. It is common in teenagers which are mostly based on emotion. This kind of love quickly comes and goes, sensitive, and fluctuates so it is not quite reliable. This may result from many important factors such as other emotions, situation or friends. For example, meeting a more attractive one, friend supporting the other guy or being far from the old one. He/she may change his/her mind to the new one easily. In conclusion, this level of love is easily changeable because it is not the love that comes from the deep part or spiritual part of our mind. This kind of love can be mostly found in teenagers. This love plays an important role in making life encouraging, inspiring, hopeful and creative.
  2. Mind fullness love
    it is the love that understands each other, based on responsibility. It may develop from the emotional love but it is not the spiritual love yet. This level of love is the standard level of love in most people and is the key to tight the family together and stabilizes the family.
  3. Spiritual love
    spiritual love is the love which is the goal of life. This love arises from spiritual part and is determined by karmic promises from many previous lives. This is the true Bupphesanniwat.(soul mate) It means that the couple that used to get married, make good and/or bad deeds together for countless lives. It is the deepest love in all levels. It can be said that this love includes the first, second level together as well. It has the spiritual power relation so it has the greatest destiny power than other love levels. This love is the Bupphesanniwat of Brahma-born human group.(human who has many previous lives than other human) In not-so-many previous lives human, love level one or two can make life happy enough. In contrast, in Brahma-born group, getting married with the true Bupphesanniwat is the key to make life getting better and better according to karmic promises in destiny. If we has a chance to study this and understand the related karma, we will be cautious in choosing life partner and we will not be stuck in desire, lust and attachment that we lose intelligence to those of them. So we shouldn’t choose partner from being crushed on someone and don’t think about this spiritual aspect. Some got married with the wrong one like the enemy from former life, parent from former life. Others may be married to true soul mate but the enemy spirit from former life can make them love other one who is the enemy from the past life so they have to break up with their true soul mate. This is the point that we have to study to gain more knowledge in order to arrange our life to go along well with destiny and protect problems like love affair and family problems.