สำนักสหปฏิบัติฯ

เกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส
            สังคมไทยของเรานั้น มีวัฒนธรรมที่ดีงาม คือรักนวลสงวนตัว ไม่ควรปล่อยตัว ปล่อยใจให้คนรัก เพียงเพราะหลงใหลใฝ่ฝันในระดับอารมณ์พาไปเท่านั้น ไม่ควรประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น รักเดียวใจเดียว ดังนั้นเราจึงควรเลือกแต่งงานกับบุคคล ด้วยความรอบครอบ  เมื่อเลือกแล้วถือเป็นข้อที่ทางโลกยอมรับ การมีชู้นอกใจสังคมไม่ยอมรับ ผลตอบรับทางในอาจไม่คุ้มกับการสูญเสียที่เกิดจากสังคมภายนอก รวมทั้งอาจส่งผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมาก ยิ่งมีลูกกับคู่คนปัจจุบันก่อนด้วยแล้ว เราจึงต้องพยายามวางบุพเพสันนิวาสให้ได้  แล้วปรับเป็นบุพกรรมหรือเป็นเพียงเพื่อนไปในชาตินี้  คนบางคนอาจมีกิเลส  ตัณหา ความใคร่สูงเอง จึงเป็นเหตุให้ไปมี “บ้านเล็ก บ้านน้อย” จนวุ่นวายไปหมด หลายครั้งที่กิเลสตัณหาทำให้เราไปเปิดกรรมใหม่กับคนหลายๆคนที่ไม่เคยมีกรรมสัมพันธ์กันมาก่อน  แล้วจะมาอ้างว่าทุกคนเป็นบุพเพสันนิวาสหมดนั้นคงไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราไม่มีตัวรู้ในระดับองค์ฌานองค์ญาณ ไม่รู้เงื่อนปมต่างๆในพรหมลิขิต เราควรเลือกคู่ครองของเราด้วยสติ ด้วยความรอบครอบ จนถึงความรู้สึกที่ลึกที่สุดที่ผุดโพลงมาจากจิตใจข้างใน  ไม่เลือกโดยใช้อารมณ์เป็นหลัก หรือเลือกตามสภาวะแวดล้อมหรือกองเชียร์ หรือแค่พอใจ ถูกใจเท่านั้น  หากเราแต่งงานมีครอบครัวแล้ว แล้วเกิดไปพบกับคนที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็นบุพเพสันนิวาส ควรตั้งจิตให้มั่นอธิฐานขอยกเลิกพันธะสัญญาหากเคยอธิฐานขอครองรักกับใครๆไว้ในทุกชาติภพ ขอให้พันธะนี้เป็นอิสระต่อกัน หากเขามีคู่แล้วขอให้อำนาจสัญญากรรมที่เคยร่วมกันให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้เพื่อลดแรงกรรมที่มาดึงชีวิตเขาและเราไม่ให้เข้ามาวุ่นวายกันในทางที่ผิดในอนาคต จากนั้นวางจิตที่มีเมตตากับเขา  ถ้าได้ติดต่อกันให้แค่เขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรที่ดีคนหนึ่ง พร้อมช่วยเหลือเขายามเขาลำบาก ถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าภาพงานบุญใหญ่ๆเช่นเป็นเจ้าภาพกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างโบสถ์ สร้างพระประธาน ก็ชวนเขาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย หรือไปปฏิบัติธรรม เข้าพิธีกรรมในสถานที่เดียวกัน ถ้าไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรือ ไม่สะดวกที่จะติดต่อกัน ก็คอยอุทิศบุญกุศลไปช่วยเขาอยู่เสมอ ให้จิตเราเชื่อมใจเขาในทางดีไว้ ใช้ความรักความเมตตาในการบริหารคนที่อยู่รอบข้างเราทุกคนโดยไม่มีข้อแม้ว่าคนนี้ฉันช่วย คนนี้ฉันไม่ชอบ คนนี้ฉันจะไม่มีวันช่วย เพราะเขาร้ายกับฉัน หากมีความคิดเช่นนี้ถือว่าอันตรายมาก เพราะเจ้ากรรมนายเวรชอบดลใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ชอบลองใจ หากเราไม่รู้ว่าคนรอบข้างมีกรรมสัมพันธ์กับเรามาอย่างไร ความเมตตาจึงต้องนำมาก่อน  ควรทำบุญที่ตรงต่อหนี้กรรมที่สอดคล้องกับสัญญากรรม มีจิตที่เปี่ยมด้วยความรัก ระดับจิตอัปปมัญญาพรหม ตรงนี้สำคัญที่สุด เพราะบุญเหล่านี้สามารถป้องกันเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้ส่งผลในชะตาชีวิต แต่จะส่งผลให้พระพรหมส่งผลให้ชีวิตเราเป็นไปตามพรหมลิขิตจิตที่มีเมตตามีพรหมวิหารธรรม ไม่โกธร ไม่เกลียดใคร ใจไม่คับแคบ รู้จักเสียสละ ไม่โลภ ให้อภัยคนที่ว่าร้ายเรา หมั่นแผ่เมตตาทำบุญก็อุทิศให้เขาเหล่านั้น ให้เจ้ากรรมนายเวร ให้ผู้ที่เคยมีบุญคุณ รวมทั้งเหล่าสรรพสัตว์สรรพวิญญาณใน 31 ภพภูมิด้วยใจจริง หมั่นศึกษาธรรมะเจริญภาวนา วิปัสสนา หากเราเข้าถึงจิตตรงนี้ ถึงแม้เรายังไม่ได้แต่งงานกับใคร คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ไม่ใช่บุพเพสันนิวาสจะค่อยๆถอยห่างออกไปจากชีวิตเราเอง ในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นเนื้อคู่บุพเพสันนิวาสของเรา ผู้ที่มีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ที่จะเข้ามาเกื้อหนุนเราก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเราช่วยเราเปิดทางให้เราทำให้ชีวิตเราดีขึ้น แม้เราจะไม่รู้ว่าใครเคยเป็นใคร แต่สิ่งที่เรามอบให้คือจิตใจที่ดีพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนตามความเหมาะสม ส่งจิตที่เป็นบวกไปหาทุกคนตลอดเวลา ถ้าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็เท่ากับเราได้ใช้กรรมให้เขา หากส่งจิตไม่ดีไปเท่ากับหนี้เก่าไม่ใช้แถมสร้างหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นไปอีก หากไม่เคยมีกรรมสัมพันธ์กันมาก่อนก็เท่ากับเราได้เริ่มทำบุญสร้างบารมีเปิดกรรมดีร่วมไว้ให้เขา ทั้งนี้เราสามารถอธิฐานเข้าเกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส “เพื่อให้ชีวิตคู่ของเราอยู่รอดต่อไปตลอดลอดฝั่งได้” แล้วค่อยๆบริหารกรรมแล้วทำบุญเบียดเบียนกรรม ประคับประครองครอบครัวผ่านช่วงเวลาของกฎแห่งกรรมไป ถ้าหากเราไม่ชำนาญวิปัสสนานาเป็นเลิศไม่ควรอธิฐานเข้าเกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาสเพื่อให้มีชีวิตเหมือนได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสอันมีรางวัลชีวิตเป็นบุญใหญ่ เพราะสถานะบุญต่างกันมาก กรรมส่วนที่ขาดเราต้องรับผิดชอบ เรียกได้ว่าเราอาจได้เดินทางชีวิตไปหารางวัลชีวิต แต่อาจต้องตลอดเส้นทางสู่รางวัลชีวิตเราอาจต้องชดเชยกรรมด้วยอาญากรรมตลอดเส้นทางเลยก็ได้  สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังให้ดีคือการวางจิตต่อคู่บุพเพสันนิวาส เพราะถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจในตัวเรา ว่าเรามีความรักบริสุทธิ์ มีความชำนาญในวิปัสสนาเป็นเลิศ และจะไม่เพลี่ยงพล้ำถลำใจไปกับบุพเพสันนิวาสหรือบุคคลอื่นที่มาทีหลัง  ในบางกรณีอาจมีมหาเทพ ส่งเสริมจิตใจเราเข้าสู่การมีเมตตามหานิยม และอาจมีผลข้างเคียงโดยคณะเทพบริวารจะส่งเสริมความรักความเมตตาของเรา ไปสู่เมตตามหาเสน่ห์อันมีกามปนเปื้อน ดังนั้นเราจึงต้องมีสติ และจะต้องระวังจิตใจให้ดี  เรื่องของบุพเพสันนิวาสนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งข้ามภพข้ามชาติ เราจึงประมาทไม่ได้ หากเราพลาดแล้วเกิดถลำกาย ถลำใจไปกับผู้ที่ไม่ใช่คู่ปัจจุบันของเรา  จะทำให้เราแพ้เกมกลกรรมได้  ความลำบากอันคาดไม่ถึงก็จะตามมา  การที่เราได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการบริหารกรรม จึงเป็นเรื่องท้าทายของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก และถ้าหากว่าเราบริหารกรรมได้ดีแล้ว ชีวิตที่มีความสุขในทุกๆด้าน สิ่งที่เราใฝ่ฝันนั้น ก็จะเกิดขึ้นกับเราได้โดยไม่ยากเย็นนัก ด้วยเหตุนี้ถ้าเราจึงจำเป็นต้องรู้จักความรักให้ครบทั้ง ๓ ระดับ และพร้อมที่จะพัฒนาความรักสู่เมตตา เพื่อให้เกิดเป็นรักที่สำฤทธิ์ เป็นรักแท้และเป็นรักที่เป็นสากล