สำนักสหปฏิบัติฯ

           คนเราเมื่ออยู่ในช่วงรับบุญในกฏแห่งกรรมอะไรๆก็ดูดีไปหมด เราไม่ค่อยจะมาสนใจเรื่องของเกมกลกรรมมากนัก แต่แท้จริงแล้วเมื่อระยะเวลาของกฏแห่งกรรมมาถึงช่วงเวลารับบุญหมดชะตาชีวิตกลับก้าวเข้าสู่ช่วงเวลารับกรรม การเล่นเกมกลกรรมให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นให้เหมาะกับจริตของเรานั้นน้อยคนเท่านั้นที่รู้ว่าทำได้ จริงแล้วหัวใจเกมกลกรรมคือการอธิฐานแลกเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่ง เช่นเรื่องของ ตกงาน สอบตก อกหัก หลักฐานไม่มั่นคง สุขภาพเสื่อมโทรม กลับกลายเป็น การงานก้าวหน้า  ครอบครัวมีความสุข  ความรักสวยงาม บริวาร สุขภาพ แข็งแรง และการเล่นเกมกลกรรมในกลุ่มของโลกธรรม ๘ ได้แก่ มีลาภ มียศ มีสรรเสริญ มีความสุข แลกเปลี่ยนกับ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ โดนนินทา มีทุกข์ เป็นต้น  การเล่นเกมกลกรรมเป็นการอธิษฐานต่อมหาเทพในการขอเปลี่ยนให้คงไว้ในสิ่งหนึ่ง แล้วไปลดลงในอีกสิ่งหนึ่ง หรือขออธิษฐานทำบุญเบียดเบียนบาปเพื่อคงไว้ในทุกสิ่ง หรือแม้กระทั่งเล่นเกมกลกรรมในกลไกกรรมเช่นขอเปลี่ยนคู่ครองที่ไม่ใช่บุพเพสันนิวาสให้เป็นบุพเพสันนิวาส ซึ่งทั้งหมดเราจะต้องทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรมมาชดเชยแลกเปลี่ยนเท่านั้นไม่เช่นนั้นชีวิตก็จะไปตกต่ำในด้านอื่นเพื่อชดเชยให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่อไปหากเราบริหารกรรมได้ดี รู้จักทำบุญเบียดเบียนบาปได้มากพอ นอกจากชีวิตจะไม่ตกต่ำในทุกด้านแล้ว แต่จะกลับมาส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นได้ในทุกๆด้านอีกด้วย  ถึงชีวิตจะไม่ได้อยู่ในช่วงของวิบากกรรม แต่อยู่ในช่วงเวลารับบุญเก่าอยู่ ก็จะทำให้ชีวิต ถึงเป้าหมายหรือคว้ารางวัลชีวิตได้เร็วขึ้น มากขึ้นกว่า การที่ไม่ได้อธิษฐานเล่นเกมกลกรรมอีกด้วย