สำนักสหปฏิบัติฯ

            คนที่ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันมาแต่งงานกัน เมื่อถึงคราวใช้กรรมกันหมดแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องแยกจาก ยิ่งตรวจวิบากกรรมภายในบางครั้งอาจพบว่ามีบุพเพสันนิวาสตัวจริงมาจ่อคิวต่อในชาติภพ แต่ความเป็นจริงทางโลก เราได้แต่งงานไปแล้ว ก็ต้องมาเลิกรากัน ต้องมาแต่งงานใหม่ ยิ่งถ้านำกิเลสตัณหามาผสมปนเป ชีวิตยิ่งวุ่นวายกันใหญ่ยิ่งหากมีลูกด้วยกันแล้วการแยกทางกันนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง การที่เราจะปล่อยให้เวรกรรมมาโจมตีครอบครัว ที่พร้อมเพรียงด้วย พ่อ แม่ ลูก ให้ครอบครัวแตกแยก แยกพ่อ แยกแม่ ออกจากชีวิตทางพระพุทธศาสนาถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง หากเรามีตัวรู้แจ้งในเกมกลกรรมเราจะทราบว่าแท้จริงแล้ว เราสามารถเล่นเกมกลกรรมในกรณีนี้ได้ เพียงเรามีตัวรู้มีศรัทธาว่าเราสามารถอยู่กับคู่ของเราได้ตลอดในชาตินี้ถึงเขาจะไม่ได้เป็นบุพเพสันนิวาสในระดับชาติภพ เราก็สามารถครองคู่มีความสุขตลอดในชาตินี้ได้ แม้แต่บุพเพสันนิวาสที่จะมาต่อคิวก็จะสามารถสับคิวไปใช้กรรมกันในชาติหน้าแทนได้ ในเกมกลกรรมแต่เราจะต้องมีเมตตา และมีอุเบกขาในระดับจิตวิญญาณ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยเฉพาะคนที่มีบารมีนำครอบครัวจะต้องเข้าถึงเกมกลกรรมให้ได้ อันเป็นการแลกเปลี่ยนให้กับเทพตามกติกาแห่งเทพ ทั้งนี้เราอาจใช้เกมเกณฑ์แห่งเวรมาเสริมเกม เพื่อลดกระแสกรรมที่มากระทบกับครอบครัว ทำให้เราสามารถเล่นเกมกลกรรมให้ง่ายขึ้นได้ หรือรอจนกว่าจะมีบุตรที่มีกรรมสัมพันธ์กับเราในขั้นลึกซึ้งมาเกิด บุญของบุตรก็จะมาเสริมให้กับครอบครัวให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตในเกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาสไปได้ในที่สุด
 
  ญาณทัสนะ ตอนที่ 26 - สัญญากรรมในบุพเพสันนิวาส