สำนักสหปฏิบัติฯ

" ระดับ......ตรี :     รวมให้สนิท  แยกให้เด็ดขาด

                           ( รวม  - แยกให้เป็น )
  ระดับ......โท :    กำกวมเพื่อรวมกรรม 
                            อำพรางเพื่อความอำไพ
                           ไม่ใช่อำมหิต   
  ระดับ......เอก :   สอนสั่ง  สั่งสอนตนเอง 
                           และ ผู้อื่น  ได้อย่างถูกต้องและ ต่อเนื่อง"
 
                              ธวัช  คณิตกุล  ปี ๒๕๒๘