สำนักสหปฏิบัติฯ

" เส้นตรงที่น่าสงสาร   ตั้งอยู่บนฐานแห่งความพอใจ

สิ่งที่เกิดเก่า คือ ความรัก สิ่งที่เกิดใหม่ คือ ความใคร่
จงพิสูจน์ว่า....รักและใคร่   ต่างกันอย่างไร "
 
                              ธวัช  คณิตกุล   ปี ๒๕๒๘