สำนักสหปฏิบัติฯ

" หมา เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก  แต่ชอบทะเลาะกัดกันเอง และ สัตว์อื่น

ผู้รักหมา เลี้ยงหมา หากประพฤติอย่างหมา
ต้องกลับไปให้หมาเลี้ยง ต้องบอกตัวเองว่า " 
" กากินขี้หมู "
 
             ธวัช  คณิตกุล   ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙