สำนักสหปฏิบัติฯ

" ความอิจฉา !  ร้อนเหมือนเผาอิฐ  อิท (it) ภาษาอังกฤษ แปลว่า "มัน"

มันผู้ใดขี้อิจฉา มันผู้นั้นร้อนเหมือนเผาตัวมันเอง"
 
               ธวัช คณิตกุล  ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙