สำนักสหปฏิบัติฯ

" ไหว้ครู  ไหว้ใคร

ไหว้กันมา   ไหว้กันไป
ไหว้กันไป   ไหว้กันมา
เพราะใครๆก็เป็นได้ทั้งศิษย์ และ ครู
แด่คุณครูด้วยดวงใจ
ให้กับครูที่เป็นอณู  มีตัวตนจำกัดจำนวน
แด่คุณครูด้วยดวงวิญญาณ
ให้กับครูที่ไม่มีตัวตน
เป็นปรมาณู  ไม่จำกัดจำนวน
ทั้งครูที่มีตัวตน และ ไม่มีตัวตน
ควรมีทั้งศักยภาพ และ ความศักดิ์สิทธิ์ "
 
                        ธวัช  คณิตกุล
                    ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๑