สำนักสหปฏิบัติฯ

สูตรที่ ๑   " ความรัก คือ ความลับ  ที่พระพรหมจับใส่ไว้ในตัวมนุษย์
จิตกำกับ    วิญญาณกำหนด จิตวิญญาณเกินกำกับ  เกินกำหนดพระยมเก็บหมด "
 
                           
สูตรที่ ๒
 
    " ความรัก คือ วิถีทางลัด  ที่พระพรหมนำพาไปสู่ฤทธิ์ทางใจ พร้อมทั้งธรรมะในภายในจิต " 
 
                                    ธวัช  คณิตกุล  ปี ๒๕๕๒