สำนักสหปฏิบัติฯ

              มิติแห่งกาลเวลา 
     60  วินาที       เป็น   1  นาที
     60  นาที         เป็น   1 ชั่วโมง  
       1  ชั่วโมง     มี     3,600  วินาที
     12  ชั่วโมง (ในหน้าปัดนาฬิกา)   มี   43,200 วินาที

                  มิติแห่งกรรม(27 ตัวก.)
" กฎ เกิน เกณฑ์                        เกณฑ์ เกิน กฎ
เกณฑ์ เกิน กรรม                     กรรม เกิน เกณฑ์
กรรม เกิน กฎ                         กฎ  เกิน กรรม
กฎ เกณฑ์ กรรม  เกินกำกับ       กรรมเก็บกด  "