สำนักสหปฏิบัติฯ

" เส้นตรงที่น่าสงสาร ตั้งอยู่บนฐานแห่งความพอใจ

สิ่งที่เกิดเก่าคือความรัก สิ่งที่เกิดใหม่คือความใคร่

สิ่งที่เกิดใหม่คือความใคร่ สิ่งที่เกิดเก่าคือความรัก

จงพิสูจน์ว่ารักและใคร่ต่างกันอย่างไร"

                                    ธวัช คณิตกุล