สำนักสหปฏิบัติฯ

               การสัมผัสควรมีตัวรู้ว่าผู้ที่เราจะสัมผัส หรือคลุกคลีด้วยนั้นมีความสัมพันธ์กับเรามาก่อนหรือเปล่า หากพบว่ามีความสัมพันธ์ แล้วจำเป็นต้องสัมผัส เราสามารถเลือกการสัมผัสในลักษณะอารมณ์ฤทธิ์ แล้วใช้อารมณ์ธรรมอันเป็นตัวรู้ คอยประกบตลอดเวลา ทั้งนี้อาจมีอารมณ์มนุษย์ประกอบบ้างก็ไม่เป็นไร เพราะอารมณ์ฤทธิ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสัมผัส หรือหมายถึงเพิ่มประสิทธิผลในการเข้าถึงวิบากกรรม เพื่อการชดใช้ หรือชดเชยวิบากกรรมให้แก่กัน  ซึ่งการสัมผัสด้วยฤทธิ์เป็นการสร้างอารมณ์กันสุดๆจนเกิดเป็นอารมณ์ในระดับจิตวิญญาณถึงระดับองค์ฌาน อารมณ์ระดับนี้แม้ใช้สัมผัสเพียง ๕๐% ก็สามารถที่จะชดเชย ชดใช้กรรมกันเต็ม ๑๐๐ % ได้ แต่หากสัมผัสด้วยอารมณ์มนุษย์เสีย  ๑๐๐% การชดใช้สัมพัทธ์ก็คงแทบไม่ได้อะไรเลย โดยการสัมผัส สัมพัทธ์ สัมพันธ์ จะต้องอยู่ในปริมาณที่พอดี สอดคล้องกับสัญญากรรมของทั้งสองฝ่าย วิญญาณจึงอิ่มเอมตามสัญญากรรม ไม่เช่นนั้นก็อาจเกิดเป็นกรรมเก็บกดได้
          ทั้งนี้การพิจารณาชดใช้กรรมต้องมองทั้งองค์ประกอบภายนอก เราอาจมีกรรมสัมพันธ์กับคนสิบคน พันคน แสนคน หรือนับล้านคนก็ได้การสำผัสก็ต้องสำผัสให้ทั่วถึง ทั้งนี้ไม่ใช่เราต้องไปแตะเนื้อต้องตัวใครเป็นร้อยเป็นพัน แต่เราสามารถชดเชยกับคนหมู่มากด้วยการให้ธรรมะระดับจิตวิญญาณกับเขาเหล่านั้นหรืออย่างน้อยก็แผ่เมตตาไปให้เขาเพื่อเป็นการชดใช้และสร้างบารมีไปพร้อมกันด้วย หากถึงเวลาที่กำหนดแล้ว เรายังไม่สามรถชดใช้ ชดเชยแก่ผู้คนที่มีกรรมสัมพันธ์ได้ตามสัญญากรรมเก่าของเราได้กรรมที่มาตามกาลเวลาก็จะวิงเข้ามาเล่นงานเราโดยที่เราไม่มีบุญบารมีเหล่านี้มาต้านทานได้ เราจึงต้องสัมผัส สัมพันธ์กับคนเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามปริมาณที่สำพัทธ์ในสัญญากรรม อย่างเหมาะสมในปัจจุบัน ซึ่งหากเราจะต้องชดใช้กรรมกับคู่สัญญากรรมแล้วทำให้ข้างนอกที่เป็นปัจจุบันเสียมากกว่าบุญที่เกิดจากการชดใช้ หรือจากการสร้างบารมีกับเขาผู้นั้นแล้วถือว่าไม่คุ้มกัน เช่นในทางในเราต้องชดใช้ ๕๐ แต่หากชดใช้แล้วข้างนอกเสีย ๑๐๐ เช่นเคยเป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันมาก่อน แล้วชาตินี้ใครคนใดคนหนึ่งแต่งงานมีลูกแล้ว เราก็ต้องวางแผนหากไปยุ่งเกี่ยวกันดังหนุ่มสาวก็จะเกิดผลเสียยิ่งใหญ่ สู้เรายอมรักษาข้างนอกไว้ แล้วเล่นเกมกลกรรมแก้ข้างในยอมเสีย ๕๐ แทน แล้วเลือกวิธีการสัมผัสใหม่ ให้ทั้งสองมีจิตใจที่ดีมีอารมณ์ที่ดีต่อกัน หากเร้าอารมณ์เมตตาหรือส่งจิตที่ดีหากันได้จนถึงจิตวิญญาณหรือระดับวิบากกรรม เช่น การกระตุ้นด้วยวจีกรรม ด้วยอารมณ์ฌานหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมกับสังคม ที่เป็นสากล แม้จะชดเชยชดใช้กันได้ช้ากว่า กว่าจะชดใช้กันหมดแต่ก็เป็นทางออกที่ดี ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและเลี่ยงอาญากรรม