สำนักสหปฏิบัติฯ

          โดยปกติคนที่มีกงเกวียนกรรมเกวียน กรรมเก่าเกี่ยวเก่า หากเราไม่มีตัวรู้ในองค์ฌาน องค์ญาณ เราคงไม่มีทางรู้ว่าเราจะต้องชดใช้กรรมกับใครด้วยวิธีไร ยาวนานแค่ไหน การใช้กรรม การชดเชยกรรมให้กันนั้นถือเป็นเงื่อนปมหลักในพรหมลิขิต ซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญ แต่น้อยคนนักที่คนเราจะมีตัวรู้ในระดับนี้ บางครั้งการใช้กรรมกลับกลายเป็นไปก่อกรรมทับซ้อนเพิ่มเข้าไปอีก บ้างกับก่อเงื่อนปมใหม่ที่วุ่นวายทับถมเข้าไปมากกว่าชาติก่อนเสียอีก ภูมิธรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐาน เพราะคนที่มีภูมิธรรมอย่างน้อยก็ไม่ไปก่อกรรมก่อเงื่อนปมให้มากขึ้นไปอีก เรื่องของบุพเพสันนิวาสนั้นลึกซึ้งข้ามภพข้ามชาติ จะว่าไปแล้วบุพเพสันนิวาสถือเป็นกุญแจสำคัญของชาติภพแต่มีกี่คนที่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริง บ้างก็แต่งไปก่อนกับเจ้ากรรมนายเวร บ้างก็แต่งงานไปก่อนกับคนที่กำหนดเป็นเพียงแค่เพื่อน เนื่องจากเสียท่าเจ้ากรรมนายเวรดลใจจนไขว้เขวกันไปก่อน สำหรับคนที่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริงนั้นถือได้ว่าโชคดีมากๆ คนเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมามากรวมนับไม่ถ้วนชาติถึงคราวใช้กรรมก็ใช้ด้วยกัน ถึงคราวรับบุญก็รับด้วยกัน หากไปแต่งกับคนอื่นโอกาสรับบุญก็เลยมีปัญหา มีเงื่อนไข เพราะบุญนั้นๆทำมาด้วยกัน ก็เลยต้อง มารับบุญด้วยกัน คนรักกันอยู่ด้วยกันมาแสงออร่าทั้งสองคนก็เลยจำกันได้ เข้ากันได้ดี หากทำงานก็ควรต้องนั่งใกล้ๆ ควรมีจิตที่ดีต่อกัน กันเวลาอยู่ร่วมกันความรักสะเทือนอารมณ์ไปกระเทาะจิต เร้าลึกถึงวิญญาณเรียกว่า เมื่ออารมณ์รักลึกซึ่งดื่มด่ำจนอาจทะลุไปถึงภวังคจิตของคู่สัญญากรรมได้ สัญญากรรมเก่าๆก็กลับมาเรียกว่าจำกันได้ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทั้งบุญฤทธิ์ และทางเทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ บุญเก่าจึงกลับมาช่วยกัน มาชดใช้กันได้ในจังหวะนี้ ทั้งนี้หากการชดใช้ และชดเชยกรรมในบุพเพสันนิวาส ในส่วนของการสัมผัส สัมพัทธ์ สัมพันธ์ทั้งในด้านกาย อารมณ์  จิต หรือวิญญาณไม่เพียงพอก็จะก่อให้เกิดเป็นกรรมเก็บกดได้อีก การที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่เป็นบุพเพสันนิวาสตัวจริง หรือคู่บุญ คู่สัญญากรรมเก่า จึงเท่ากับต่างคนต่างมีตู้ ATM กดบุญมาใช้กันได้ตลอด ย่อมดีกว่าคนที่มีกรรมสัมพันธ์ในระดับธรรมดาเช่นกงเกวียนกรรมเกวียนกรรมเก่าเกี่ยวเก่า หรือบุพกรรมแน่นอน ยิ่งคู่ของเรามีบารมีมากปฏิบัติธรรมมามาก ทุกอย่างก็จะยิ่งสอดคล้องลงตัวกันมากขึ้น หากคู่บุพเพสันนิวาสคนใดคนหนึ่งกำลังอยู่ในช่วงดวงตกบุญของอีกคนก็จะมาช่วยดึงไว้ โอกาสชีวิตที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีสูง ในทางตรงข้ามหากคู่บุพเพสันนิวาสเกิดมีจิตย้อนแย้งกัน ก็กลับจะก่อให้เกิดอันตรายอันคาดไม่ถึงได้ โดยเฉพาะเมื่อยามดวงตก หรือวาระของกฏแห่งกรรมกำลังแสดงออก นอกจากบุญไม่มาแล้วกรรมจะมาเสริมทับอีกด้วยซ้ำ ปัญหาคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือเนื้อคู่ตัวจริงของเรา อีกทั้งบุพเพสันนิวาสเราก็อาจที่จะมีหลายคนใครคือคนที่สอดคล้องกับเราที่สุดในชาตินี้ หากเราไม่มีตัวรู้ในระดับองค์ฌานองค์ญาณโอกาสเลือก หรือการปฏิบัติต่อคู่บุพเพสันนิวาสของตนผิดพลาดย่อมมีสูง เราจึงต้องมีภูมิธรรมสูง มีเมตตา และอุเบกขาอยู่เสมอ ถึงแม้เราจะไม่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริงของชาติภพ  ก็ไม่ต้องตกใจ เราอาจได้แต่งงานกับคนอื่นทีไม่ใช่บุพเพสันนิวาสไปแล้ว แต่หากท่านประสงค์ให้ชีวิตของท่านมีความสุขและมีโอกาสประสบความ สำเร็จในชีวิตให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับเมื่ออยู่กับคู่บุพเพสันนิวาสตัวจริงก็ทำได้เช่นกัน โดยการอธิฐานจิตต่อสิ่งศักย์สิทธิ์หรือมหาเทพที่มีกรรมสัมพันธ์กับเรา ขอเล่นเกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส   โดยอธิฐานเข้าสู่เกมกลกรรมให้ชะตาชีวิตคู่ปัจจุบันของเราเปลี่ยนเหมือนชะตาชีวิตคู่เหมือนเมื่อได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาส ชีวิตเราก็จะเดินไปในแนวทางแห่งบุญกุศล แต่เราต้องทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรม หรือทำมหาบุญทดแทนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทดแทน แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะการช่วยงานการกุศล งานสาธาระณะอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนและพัฒนาตัวรู้แจ้งแทงตลอดโดย เฉพาะ ต้องมีภูมิธรรมยึดมั่นในคู่ของเรา ห้ามนอกใจแม้คู่บุพเพตัวจริงมาก็เปลี่ยนใจไม่ได้ เพราะนั่นหมายถึงการแพ้เกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส อันจะเป็นเหตุให้ความลำบากลำเค็ญที่คาดไม่ถึงก็จะตามมา โดยให้อธิฐานทำดีไปตลอด เส้นทางชีวิต แล้วทำดีผ่อนกรรมเราและครอบครัวเราไปควบคู่ตลอด ชีวิตของเราก็จะเดินทางไปในทางสำเร็จ เมื่อกาลเวลามาถึงเราก็มีโอกาสที่จะชนะเกมเพื่อให้รางวัลชีวิตเช่นเดียวกับการได้อยู่กับบุพเพสันนิวาสก็มีสูง ทั้งนี้จะสำเร็จมากน้อยและยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและตัวรู้แจ้งแทงตลอดของเรา รวมทั้งการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในเกมของแต่ละคน  ที่แน่ๆ เราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเลือกคู่ผิด พระพุทธศาสนาสอนให้เรารักเดียวใจเดียว สอนให้รักนวลสงวนตัว คิดให้รอบครอบก่อนเลือกคู่ หากเรามีตัวรู้ความเข้าใจคำสอนนี้ย่อมถูกต้องทั้งในสามัญวิสัย และเหนือสามัญวิสัย