สำนักสหปฏิบัติฯ


คลิปเสียงอัพเดทล่าสุด


เนื้อเพลงกฏแห่งกรรม

กฏแห่งกรรม

                                     เพลงกฎแห่งกรรม
 
คำร้อง    ธวัช  คณิตกุล                                        ทำนอง   จิราวุฒิ  กาญจนผลิน
เรียบเรียงคำร้อง   หลง  2784            
ขับร้อง   วีระ  บำรุงศรี                                         จังหวะ   ร็อค
 
                          กฎแห่งกรรม
                          กฎแห่งกรรม
                       **กฎแห่งกรรม

                 กรรมนั้นหรือ คือวิบากกรรม
         วิบากกรรม คือผลกรรมที่ได้กระทำไว้

         กฏเกณฑ์เกินกรรม กรรมเกินเกณฑ์
         กรรมเกินกฎ กฎเกินกรรม
         กฎเกณฑ์กรรม เกินกำกับกรรมเก็บกด
 
        ยี่สิบเจ็ดตัว ก. ขอจงจำไว้            ใฝ่ใจไขว่เรียน  รู้กฎแห่งกรรม
พ้นความชอกช้ำระกำ                รู้เท่าทันกรรมน้อมนำสุขเอย
 
                กฎแห่งกรรม         กฎแห่งกรรม
                                (ซ้ำ**)
                กฎแห่งกรรม         กฎแห่งกรรม