สำนักสหปฏิบัติฯ


คลิปเสียงอัพเดทล่าสุด


เนื้อเพลง20 กันยา

20 กันยา

                                  เพลงยี่สิบ กันยา ฯ วันครอบครู
 
คำร้อง    ธวัช  คณิตกุล/หลง 2784                     ทำนอง   ทหารแก่
ขับร้อง   อนรรฆ  เสรีเชษฐพงษ์                        จังหวะ   อ๊อปบิด
 
                 ยี่สิบ กันยา ฯ                                         สุขจริงหนามาร่วมแรงร่วมใจ
ศึกษาธรรมะสู่ความอำไพ                                   เพื่อเยาวชนไทยก้าวไกลปัญญา
ตนเป็นที่พึ่ง                                                           หมายเป็นหนึ่งฝึกความเก่งกล้า
เปรียบเพียงดอกดินยังประดับหญ้า                    งามอย่างมีค่าเมื่อดอกเบ่งบาน
 
                **ยี่สิบ กันยา ฯ วันครอบครู                              ประยุกต์สู่แนวพานครูขันธ์ห้ายั่งยืนนาน
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ                     สืบสานธรรมะและศิลปะครองตน
ยี่สิบ  กันยา ฯ                                                        ปรารถนาชีวาสัมฤทธิ์ผล
เหตุหนึ่งนั้น คือวันเยาวชน                                  เพื่อพัฒนาตนล่วงพ้นภัยพาล
 
                      หลั่น ลัน หลั่น ลัน หลั่น ลัน ลัน ล้า                                   
                      หลั่น ลัน หลั่น ลัน หลั่น ลัน ลัน ลั้น  ล้า (ซ้ำ*)
 
** ยี่สิบ กันยา ฯ วันครอบครู                             เพื่อมวลหมู่ชาวสหปฏิบัติกรรมฐาน
สมาธิภาวนานำพาเกิดปรีชาชาญ                       ไร้ทุกข์แผ้วพานไม่อับจนปัญญา