สำนักสหปฏิบัติฯ


คลิปเสียงอัพเดทล่าสุด


เนื้อเพลงเพลงพบตะวัน

เพลงพบตะวัน

คำร้อง    หลง 2784/ฐิตาพร  พลัง        ทำนอง    ทหารแก่
ขับร้อง    ประทิว    บุญประสม        จังหวะ    ควิกสเต็ป

    พบตะวัน                แสงเดือนแสงจันทร์ลาลับกลับไป
แสงเงินแสงทองส่องแสงอำไพ        รุ่งอรุณวันใหม่ใฝ่ทำดี
    พบตะวัน                สร้างสรรค์จิตใจพัฒนาชีวี
พร้อมเหตุและผลปัญญาทวี            ฉลาดแยบยลโสภีสดใส
    ** บุพนิมิตลิขิต            มอบดวงจิตคิดถึงสิ่งดีวันใหม่
เป็นสัปบุรุษในดวงใจ            สื่อสายใยรักดั่งใจหมาย
    พบตะวัน                คือสัมพันธ์รักไม่รู้คลาย
ไม่ประมาทล่วงรู้ทุกข์ใจกาย            สุขสบายยิ้มรับวันใหม่เถิดเอย

(ซ้ำ**)