สำนักสหปฏิบัติฯ


คลิปเสียงอัพเดทล่าสุด


เนื้อเพลงเพลงธรรมประยุกต์ทันยุคสมัย

เพลงธรรมประยุกต์ทันยุคสมัย

คำร้อง    หลง 2748            ทำนอง  ทหารแก่

ขับร้อง    ประทิว  บุญประสม

    ธรรมประยุกต์ทันยุคสมัย        ยึดเหนี่ยวใจ ในพระธรรมคำสอน
รู้ทันโลก ด้วยรักและอาทร                ทุกอักษร ข้อคิดลิขิตฌาน
   ล่วงรู้เกมกล กลเกมแห่งกรรม                              น้อมนำคำสอนประยุกต์สืบสาน
จิตวิทยาสู่จิตวิญญาณ                                                รอบรู้ขบวนการของจิตใน

*ใบไม้เพียงกำมือ  สื่อถึงหลักธรรม
  ธรรมชาติสะอาดใส เพียงหนึ่งใบเรียนรู้
  เป็นครูสู่ความอำไพ  ทันยุค ทันสมัย
  ในหลักธรรมพุทธศาสนา
    
ธรรมประยุกต์ปลุกจิตสำนึก    ตรึกตรองด้วยเหตุผลและใฝ่ศึกษา
พร้อมจิตศรัทธาในเมตตา    เพื่อปัญญาธรรม น้อมนำประโยชน์ร่วมกัน


        (ซ้ำ*)