สำนักสหปฏิบัติฯ


คลิปเสียงอัพเดทล่าสุด


เนื้อเพลงเพลงอาญากรรม

เพลงอาญากรรม


คำร้อง    ธวัช  คณิตกุล            ทำนอง    จิราวุฒิ  กาญจนผลิน
เรียบเรียงคำร้อง    หลง  2784        ขับร้อง  ขวัญระวี  กาญจนผลิน

    บทบัญญัติมีไว้ครวญใคร่ตาม        ดีชั่วทรามตามมาตรากฎหมาย
ถูกลงทัณฑ์รับผลกรรมเจียนวางวาย        สุขใจกายคงหวนกลับคืนมา
    บทบัญญัติกรรมนี้ใครกำหนด    บ้างต้องชดใช้กรรมทุกข์หนักหนา
ปัญญารู้สู่แสงธรรมนำชีวา            ปริศนากฎแห่งกรรม อำไพ
    **จิตสำนึกรู้ชั่วดีกฎอาญากรรม    น้อมนำจิตตานุภาพสดใส
พรหมลิขิตเกื้อกุลสุขนี่หรือไร        คือกุญแจใจบุพเพสันนิวาสกรรม
    กฎหมายกฎแห่งกรรมชักนำพก    ปรารถนาพึงศึกษาจดจำ
ใฝ่ใจเรียนรู้ปัญหาพาชื่นฉ่ำ            เลิศล้ำธรรมสูงค่าอาญากรรม

(ซ้ำ**)