สำนักสหปฏิบัติฯ


คลิปเสียงอัพเดทล่าสุด


เนื้อเพลงเพลง ยี่สิบสี่ มิถุนา ฯ

เพลง ยี่สิบสี่ มิถุนา ฯ

คำร้อง    ธวัช      คณิตกุล/หลง 2784            ทำนอง    ทหารแก่
ขับร้อง    วนิดา    อิศรางกูล ณ อยุธยา            จังหวะ     บีกิน/แทงโก้

    อันกิเลสตัณหาอุปทาน        นั่นคือมารผจญยิ่งหนักหนา
กินกามเกียรติยั่วยวนปั่นชีวา             จนปัญญาช่วงโง่เขลาเสียยิ่งกระไร
ควรพร้อมคุณธรรมน้อมนำพา        พัฒนาชีวาให้ผ่องอำไพ
ถือซื่อสัตย์ด้วยกายและวาจาใจ        ผู้พันสายใยด้วยรักไม่ร้างห่างคลาย    
    “ยี่สิบสี่ มิถุนา ฯ วันสำคัญ        วันแปรผันปีเจ็ดห้าระยิบฉาย
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจุดประกาย        สื่อความหมายจรัสแสงเรืองฉาย
จงลดกิเลสตัณหาเถอะหนา            เป็นพุทธบูชาตอบสนอง
ยี่สิบสี่ มิถุนา ฯ จะไม่หม่นหมอง        ให้เป็นวันแสงทองผ่องวิไล

(ซ้ำ*)