สำนักสหปฏิบัติฯ


คลิปเสียงอัพเดทล่าสุด


เนื้อเพลงรางวัลชีวิต

รางวัลชีวิต

            *  นามข้านี้ ธวัช  คณิตกุล ขอฝากนามข้านี้ไว้ว่า “สังขารนี้ไม่ใช่ของเรา   เราไม่ใช่เของสังขารนี้  พระพุทธศาสนานี้เป็นของเรา  เราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้  เรารักสังขารพอประมาณ  เรารักพระพุทธศาสนาสุดประมาณ”

             ** กำเนิดเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม ชีวิตน้อมนำเข้ามาศึกษา ใฝ่ธรรมจนเกิดปัญญา  ดั่งแก้วมณีมีค่าสุดประมาณ แรกเริ่มพอค้าทำมาหากิน แต่มีหนี้สินโรคภัยร้าวราน ยึดคำสอนพุทธจนพ้นภัยพาน สืบสานสั่งสอนได้สั่งเหตุผล   ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นคือภาวนา สู่ธรรมประยุกต์ ทันยุคทันสมัยทุกแห่งหน จากจิตวิทยาสู่วิญญานแท้ที่เป็นสากล เพื่อหลุดพ้นวิบากกรรมต่างที่ร่วมกันมา  ชีวิตนี้เพื่อธรรมเป็นทาน ปฏิญานมั่นเทพไท้เทวา ขอเป็นรางวัลชีวิตเลอค่า เป็นพุทธมามกะภูมิใจ

ซ้ำ **
ซ้ำ *