สำนักสหปฏิบัติฯ


ญาณทัสสนะ ตอนที่ ๘๕

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอ