สำนักสหปฏิบัติฯ


ตอนที่ 12 ความหวาดในสิ่งแปลกๆที่มาจากสัญญากรรมและพรหมลิขิต

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอ