สำนักสหปฏิบัติฯ


ตอนที่ 13 คู่ 4 ประเภท

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอ

คู่แท้แท้ คู่แท้เทียม คู่เทียมเทียมคู่ควายเทียมเกวียน
   1. คู่แท้แท้ เนื้อคู่
   2. คู่แท้เทียม ยังเข้าไม่ถึงพรหมลิขิตชะตากำลังจะขาดแล้วไปแต่งงานกับคนที่บุญกรรมไม่สอดคล้องสนับสนุนเกื้อกูลกัน
   3. คู่เทียมเทียมยังเข้าไม่ถึงพรหมลิขิตชะตากำลังจะขาดแล้วไปแต่งงานกับคนที่มีกรรมมาฉุดชะตาชีวิต
  4. คู่ควายเทียมเกวียน ยังเข้าไม่ถึงพรหมลิขิตชะตากำลังจะขาดแล้วไปแต่งงานกับคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร หรือคนที่เคยทำกรรมร่วมกันมา