สำนักสหปฏิบัติฯ


สหปฏิบัติฯ ญาณทัสนะ ตอนที่ 52 - อารมณ์มนุษย์ อารมณ์เทพ อารมณ์ธรรม

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอ