สำนักสหปฏิบัติฯ

 • พุทธประวัติ ฉบับสรุป

  มหาบุรุษประสูติ     & ...

  อ่านต่อ

 • ศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย

  ศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย พุทธทำนาย : พระส ...

  อ่านต่อ

 • ปรินิพพาน

  แรงแห่งกรรมในอดีตชาติ       ...

  อ่านต่อ

 • อัครสาวกปรินิพพาน

  อัครสาวกปรินิพพาน ( อัครสาวกกำหนดกาลนิพพ ...

  อ่านต่อ

 • เสด็จลงจากเทวโลก

  เสด็จลงจากเทวโลก     &nb ...

  อ่านต่อ

 • แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา (จำพรรษา)

  แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา (จำพรรษา ...

  อ่านต่อ

 • ยมกปาฏิหาริย์

  ทรงประกาศกฏห้ามพระสงฆ์แสดงปาติหาริย์ ·&nbs ...

  อ่านต่อ

 • พระพุทธพยากรณ์

  พระพุทธพยากรณ์      & ...

  อ่านต่อ

 • พระเทวทัตคิดการใหญ่ทำการลอบปลงพระชนม์พระบรมศาสดา

  พระเทวทัตคิ ...

  อ่านต่อ

 • พระนันทะ และเจ้าชายแห่งศากยราช ๖ เสด็จออกบรรพชา

  พระนันทะสำเร ...

  อ่านต่อ

 • พระเจ้าสุทโธทนะยกมือไหว้เป็นครั้งที่ ๓

  พระเจ้าสุทโธทนะยกม ...

  อ่านต่อ

 • พระมหากัสสปะ เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

   พระมหากัสสปะ &nb ...

  อ่านต่อ

 • พระอัครสาวกซ้ายขวา

  อุปติสสมาณ(สารีบุตร ) และ โกลิตมาณพ(โกละตะ หรือ ...

  อ่านต่อ

 • พุทธสาวก

  ยศสกุลบุตรออกบวช        ...

  อ่านต่อ

 • ทรงแสดงปฐมเทศนา

  ท้าวมหาพรหมเชื้อเชิญ     &nb ...

  อ่านต่อ

 • ตรัสรู้

  นิมิตก่อนตรัสรู้       &nb ...

  อ่านต่อ

 • ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

  มุ่งหน้าสู่สำนักอุทกดาบส ผู้สำเร็จรูปาวจรฌา ...

  อ่านต่อ

 • เสด็จออกบรรพชา

  ·      &n ...

  อ่านต่อ

 • ขนานนามมหาบุรุษ เจ้าชายสิทธัตถะ โดยพราหม์ ๘ ท่าน

  โดยพราหม์ ...

  อ่านต่อ

 • มหาบุรุษประสูติ

  พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตร ๓๒  ประการก ...

  อ่านต่อ