สำนักสหปฏิบัติฯ

 • เกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส 2

  สังคมไทยของเรานั้น มีวัฒนธรรมที่ดีงาม ...

  อ่านต่อ

 • บุพเพสันนิวาสในพรหมลิขิต

   เมื่อพูดถึงคำว่า บุพเพสันนิวาส&nbs ...

  อ่านต่อ

 • บันได 6 ขั้นของความรัก

   ความรักคือสิ่งใด? เป็นความรู้สึกว่าเราชอ ...

  อ่านต่อ

 • สัมผัส สัมพัทธ์ สัมพันธ์

   การสัมผัสควรมีตัวรู้ว่าผู้ที่เราจะสั ...

  อ่านต่อ

 • ขั้นตอนการจุติ

     ในอภิธรรมกล่าวว่าการเกิดต้องมีเหตุปัจ ...

  อ่านต่อ

 • กรรมการเกิด

        ตามหลักอภิธรรมของพระพุทธศาสนา ...

  อ่านต่อ

 • การบริหารกรรม และสัญญากรรม/Karma management and promised karma

  ...

  อ่านต่อ

 • กิเลสมาร มหามารผู้สร้างกรรมเก็บกด

       มาร ...

  อ่านต่อ

 • การสร้างสมดุลของร่างกาย

            ...

  อ่านต่อ

 • สัญชาตญาณ จิตวิญญาณ ปัญญาญาณ

        &n ...

  อ่านต่อ

 • กลไกกรรม(Karma mechanism)

  เมื่อคนเราเกิดมานับไม่ถ้วนชาติ เราคงต้อ ...

  อ่านต่อ

 • ชนกกรรม และสัญญากรรม

  เรื่องของชนกกรรมนั้นหากแปลโดยตรงในความหมายคือ ...

  อ่านต่อ

 • ความรัก 3 ระดับ(Three levels of Love)

        &nb ...

  อ่านต่อ

 • เรื่องของคนที่เกิดมาหลายภพหลายชาติ

  About a man who has b ...

  อ่านต่อ

 • บทนำ

        ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผล ...

  อ่านต่อ

 • เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเทวดา

  อ่านต่อ

 • พระพรหม เทพเจ้าแห่งความรัก

   พระพรหมในศาสนาพราหมณ์นั้นเรา ...

  อ่านต่อ

 • ความรักระดับอัตตา และความรักระดับอนัตตา

    เรื่องของความรักที่ ...

  อ่านต่อ

 • บุพเพสันนิวาสซ้ำซ้อน

   เนื่องจากคนเรานั้นเกิดมาแล้วนับไม่ถ้ว ...

  อ่านต่อ

 • การเล่นเกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส

  คนที่ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันมาแต่งงานกั ...

  อ่านต่อ

 • การอธิษฐานแลกเปลี่ยนในเกมกลกรรม

  คนเราเมื่ออยู่ในช่วงรับบุญในกฏแห่ ...

  อ่านต่อ

 • เทพคุ้มครอง เทพครอบครอง

  คงจะเป็นการดีหากเทพนั้นมาคุ้มครองเรา เราค ...

  อ่านต่อ

 • การใช้ พิธีกรรมและวิธีการในการแก้กรรมเก็บกด

  การแก้ปัญหาใ ...

  อ่านต่อ

 • ไข้กาย ไข้จิต ไข้วิญญาณ

  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหากร่างกายมี ...

  อ่านต่อ

 • ธรรมารมณ์ ธรรมจักร จักรธรรม

    ธรรมจักรหรือธรรมพระพุทธองค์นั้ ...

  อ่านต่อ

 • ปาราจิตวิทยา ( Parapsycology ) กับอภิปรัชญา: เมตาฟิสิกส์ ( Metaphysic)

  อ่านต่อ

 • จักรธรรม ๔

    จักรธรรม ๔ หรือ จักร ๔   บางครั้งเรีย ...

  อ่านต่อ

 • เคร่งครัด เคร่งเครียด

  เรื่องของการปฏิบัติบูชาควรพิจารณาแนวทางการป ...

  อ่านต่อ

 • ศักยภาพ และศักดิ์สิทธิ์

   เป็นที่แน่นอนว่าสังคมในปัจจุบันยอ ...

  อ่านต่อ

 • ร่างทรง คนมีองค์ องค์แฝง กับปาฏิหาริย์ ๓

   เมื่อพูดถึง ...

  อ่านต่อ

 • วิชา วิชชา

  คนส่วนใหญ่มุ่งมั่นเรียนหนังสือให้รู้เรื่องทางโลกที่เรียกว่าวิชา ...

  อ่านต่อ

 • การตอบโต้ตีกลับวิญญาณอาถรรพ์ สู่วิญญาณมหัศจรรย์

    ...

  อ่านต่อ

 • ศรัทธา และปัญญาในการเข้าถึงพิธีกรรม

    ปัจจุบันมีการประก ...

  อ่านต่อ

 • พระพรหม เทพเจ้าแห่งความรัก

   พระพรหมในศาสนาพราหม์นั้นเราค ...

  อ่านต่อ

 • รัก รวย โรค

    เรื่องของความรักในพระพุทธศาสนาต่างจากความรักใคร ...

  อ่านต่อ

 • การชดใช้กรรม การชดเชยกรรมในบุพเพสันนิวาส

  โดยปกติคนที่มีกงเกวียนก ...

  อ่านต่อ

 • การเข้าถึงวิบากกรรม เพื่อชดใช้กรรมด้วยวจีกรรม

   โด ...

  อ่านต่อ

 • คลื่นแสง รังสี คลื่นวิญญาณ รังสีแห่งพรหม

   ในโลกว ...

  อ่านต่อ

 • พลังปราณ ราศี รัศมี รังสี

  พลังปราณ ได้แก่เคมีปราณที่พบได้นธร ...

  อ่านต่อ

 • การพัฒนาจิต สู่ภราดรภาพ

   เป็นลักษณะวุฒิภาวะของจิต เมื่อถูกพัฒ ...

  อ่านต่อ

 • มหาเทพปะทะครุกรรม

              ...

  อ่านต่อ

 • ความกตัญญูปรับปรุงแก้ไขชะตากรรม และอาถรรพ์ในชีวิต

    ...

  อ่านต่อ

 • อุเบกขา และ เมตตาปะทะครุกรรม

   ในความเป็นจริงในปัจจุบัน คนที ...

  อ่านต่อ

 • เมตตาต้านครุกรรม

  เมื่อเราพัฒนาจิตให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์และอยู่ในระ ...

  อ่านต่อ

 • เกมกลกรรม

  เกมกลกรรม   เป็นการอธิฐานเล่นเกมกับกรรมที่มาถึงใ ...

  อ่านต่อ

 • ชีวิตที่ต้องโต้คลื่นพลังกรรม

    (ธรรมะสำหรับทุ ...

  อ่านต่อ

 • กรรมเก็บกดสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความรุนแรง และวิบากกรรม

  อ่านต่อ

 • รัก รวย โรค

   เรื่องของความรักในพระพุทธศาสนาต่างจากความรักใคร่ท ...

  อ่านต่อ

 • ความรัก ๓ ระดับ

   หากเราพูดถึงคำว่าบุพเพสันนิวาส หลายคนก็อาจจะค ...

  อ่านต่อ

 • รหัสเวร ๔

  ”เป็นการประกอบกิจกรรมที่ถูกกิจกับบุคคล ที่สอดคล้องกับสั ...

  อ่านต่อ

 • หัวใจเกมกลกรรม รักเบียดเบียนกรรม บุญเบียดเบียนบาป

  เรื่องทำบุ ...

  อ่านต่อ

 • รหัสเปิด และรหัสปิดในเกมกลกรรม

  ในช่วงเวลาของชีวิตที่เป็นไปตามเกมกล ...

  อ่านต่อ

 • กติกาเกมกลกรรมกับกฏของกาลเวลา

   ในการเล่นเกมกลกรรมนั้น ผู้เล่น ...

  อ่านต่อ

 • การทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรม

  สิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกับการทำดีคู่กับพระพ ...

  อ่านต่อ

 • จิตว่างจากกิเลส

  จิตว่างจากกิเลส แบ่งออกได้ ๓ ระดับชั้น คือ ...

  อ่านต่อ

 • จิตกับอารมณ์

   จิต ตามหลักพื้นฐานของอภิธรรมความหมายของโลกแล ...

  อ่านต่อ

 • เรียงลำดับการส่งภาพนิมิตการเกิดซึ่งเป็นผล จากก่อนไปหลัง

  ...

  อ่านต่อ

 • ลักษณะของจิต

  เราจะเรียกจุติจิตเป็นจิตได้จะต้องอยู่ในกายที่มีสังขารและต้องร ...

  อ่านต่อ

 • การบริหารจิต และอารมณ์

  หากเราไม่มีตัวรู้ปล่อยจิตให้ทำงานไปตามอารมณ ...

  อ่านต่อ

 • ชนกกรรม และกรรมการเกิด

   เราจะเรียกจุติจิตเป็นจิตได้จะต้องอยู่ในกา ...

  อ่านต่อ

 • คันธัพพะ คนธรรพ์ ทันคน

      เมื่อพูดถึงกรรมการเกิดขอ ...

  อ่านต่อ

 • กฎแห่งกรรม

  ตามหลักของพระพุทธศาสนา การกระทำและคำพูด ยังไม่ใช่กรรม ...

  อ่านต่อ